BẢNG GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG WIFI

CÁC GÓI CÁP QUANG(WIFI)
 • NET2

 • 40Mbps
 • 180.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
 • + Tặng 1 Modem chính.

 • NET2

 • 40Mbps
 • 180.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
 • + Tặng 1 Modem chính.

 • SUPERNET1

 • 100Mbps
 • 225.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
 • +Tặng 1Modem Chính
 • +Tặng 1Modem Phụ

 • SUPERNET2

 • 200Mbps
 • 350.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 3 tháng
 • + Tặng 1 Modem Chính
 • + Tặng 2 Modem Phụ

 • SUPERNET4

 • 150Mbps
 • 430.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 2 tháng
 • + Tặng 1 Modem Chính
 • + Tặng 2 Modem Phụ