CÁP QUANG VIETTEL VŨNG TÀU

CÁC GÓI CÁP QUANG(WIFI)
 • GÓI 1

 • 30Mbps
 • 165.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 2 tháng
 • + Đóng 18 tháng tặng 3 tháng

 • GÓI 2

 • 40Mbps
 • 180.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 2 tháng
 • + Đóng 18 tháng tặng 3 tháng

 • GÓI 3

 • 55Mbps
 • 210.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 2 tháng
 • + Đóng 18 tháng tặng 3 tháng

 • GÓI 4

 • 70Mbps
 • 260.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 2 tháng
 • + Đóng 18 tháng tặng 3 tháng

 • GÓI 5

 • 150Mbps
 • 430.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 2 tháng
 • + Đóng 18 tháng tặng 3 tháng

 • GÓI 5

 • 150Mbps
 • 430.000đ/tháng
 • Khuyến mãi:
 • + Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • + Đóng 12 tháng tặng 2 tháng
 • + Đóng 18 tháng tặng 3 tháng