Viettel CA - Chữ ký số Viettel

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL CA LÀ GÌ?

Viettel CA – Chữ ký số Viettel (hay còn gọi là Chứng thư số Viettel) là dịch vụ giải pháp hiện đại an toàn và bảo mật, toàn bộ thông tin dữ liệu được xử lý mã hóa và đảm bảo tính đầy đủ của doanh nghiệp. Chữ ký số dùng để ký số hóa điện tử thay cho chữ ký tay thông thường trên các loại văn bản hoặc tài liệu số thông qua mạng Internet.

Liên hệ: 0973133579 Đăng ký

TẠI SAO PHẢI LỰA CHỌN VIETTEL CA?

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

1.826.000đ

Cấp mới 1 năm Chữ ký số cho tổ chức kèm USB Token

2.741.000đ

Cấp mới 2 năm Chữ ký số cho tổ chức kèm USB Token

3.109.000đ

Cấp mới 3 năm Chữ ký số cho tổ chức kèm USB Token

1.276.000đ

Gia hạn 1 năm Chữ ký số cho tổ chức

2.191.000đ

Gia hạn 2 năm Chữ ký số cho tổ chức

2.760.000đ

Gia hạn 3 năm Chữ ký số cho tổ chức

HỖ TRỢ TƯ VẤN LẮP ĐẶT ONLINE 24/7 INTERNET – TRUYỀN HÌNH