Khuyến mãi hòa mạng số đẹp di động tháng 6 năm 2017

Viettel Bà Rịa Vũng Tàu thông báo!

Viettel Bà rịa Vũng Tàu cám ơn Quý Khách Hàng đã tin và sử dụng dịch vụ của Viettel trong suốt thời gian quan. Viettel Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra chương trình siêu khuyến mãi, siêu ưu đãi cho Quý Khách Hàng hòa mạng dịch vụ di động trả sau Tháng 5 năm 2017  với nhiều sự lưa chọn Quý khách tha hồ lựa chọn với kho sốhấp dân  “phong thủy, số tiến, số thần tài, số ông địa, …” đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quý Khách Hàng.

Chương trình ưu đãi hòa mạng di động trả sau:

SIM ĐẸP VŨNG TÀU

1

SIM ĐẸP VŨNG TÀU

2

SIM ĐẸP VŨNG TÀU

3

Phí tham gia: 120.000ĐPhí tham gia: 150.000ĐPhí tham gia: 200.000Đ
Ưu đãi: 1000 Phút gọi nội mạngƯu đãi: 1000 Phút gọi nội mạng, sử dụng internet : 600M Tốc độ cao, hết 600M tốc độ cao vẫn sử dụng tiếp được nhưng tốc độ thấp hơn.Ưu đãi: 1000 Phút gọi nội mạng, sử dụng internet : 1,5G Tốc độ cao, hết 1,5G tốc độ cao vẫn sử dụng tiếp được nhưng tốc độ thấp hơn.

Phí hòa mạng: 60.000 Đồng.

Danh sách số đẹp:

 

STTSố thuê baoTiền Cam kết / thángHòa mạng mới: đóng trước 2 tháng + 60.000 phí hòa mạng Giá bán đứt, chuyển sang trả trước
1868467979       450.000                                960.000             16.200.000
2868957979       450.000                                960.000             16.200.000
3869657979       450.000                                960.000             16.200.000
4868976868    1.000.000                             2.060.000             36.000.000
5869156868    1.000.000                             2.060.000             36.000.000
6869216868    1.000.000                             2.060.000             36.000.000
7869671111       700.000                             1.460.000             25.200.000
8868074888       600.000                             1.260.000             21.600.000
9868112277       600.000                             1.260.000             21.600.000
10961885500       600.000                             1.260.000             21.600.000
11962778800       600.000                             1.260.000             21.600.000
12962886644       600.000                             1.260.000             21.600.000
13868046688    1.000.000                             2.060.000             36.000.000
14963052666       600.000                             1.260.000             21.600.000
15963116644       600.000                             1.260.000             21.600.000
16965660011       600.000                             1.260.000             21.600.000
17967117733       600.000                             1.260.000             21.600.000
18967772244       600.000                             1.260.000             21.600.000
19968440022       600.000                             1.260.000             21.600.000
20968449911       600.000                             1.260.000             21.600.000
21968668800       600.000                             1.260.000             21.600.000
22969880033       600.000                             1.260.000             21.600.000
23974119933       600.000                             1.260.000             21.600.000
24974882233       600.000                             1.260.000             21.600.000
25975006611       600.000                             1.260.000             21.600.000
26978772244       600.000                             1.260.000             21.600.000
27982114400       600.000                             1.260.000             21.600.000
28982554411       600.000                             1.260.000             21.600.000
29984882200       600.000                             1.260.000             21.600.000
30984885511       600.000                             1.260.000             21.600.000
31985770055       600.000                             1.260.000             21.600.000
32986449911       600.000                             1.260.000             21.600.000
33987220044       600.000                             1.260.000             21.600.000
34987332200       600.000                             1.260.000             21.600.000
35987778833       600.000                             1.260.000             21.600.000
36989994433       600.000                             1.260.000             21.600.000
37868017799       500.000                             1.060.000             18.000.000
38868047799       500.000                             1.060.000             18.000.000
39868107799       500.000                             1.060.000             18.000.000
40961149149       500.000                             1.060.000             18.000.000
41961314314       500.000                             1.060.000             18.000.000
42961317317       500.000                             1.060.000             18.000.000
43961324324       500.000                             1.060.000             18.000.000
44961341341       500.000                             1.060.000             18.000.000
45961342342       500.000                             1.060.000             18.000.000
46961348348       500.000                             1.060.000             18.000.000
47961354354       500.000                             1.060.000             18.000.000
48961364364       500.000                             1.060.000             18.000.000
49968880077       500.000                             1.060.000             18.000.000
50971682682       500.000                             1.060.000             18.000.000
51971683683       500.000                             1.060.000             18.000.000
52971690690       500.000                             1.060.000             18.000.000
53971691691       500.000                             1.060.000             18.000.000
54971694694       500.000                             1.060.000             18.000.000
55971697697       500.000                             1.060.000             18.000.000
56971721721       500.000                             1.060.000             18.000.000
57971723723       500.000                             1.060.000             18.000.000
58971725725       500.000                             1.060.000             18.000.000
59971726726       500.000                             1.060.000             18.000.000
60971728728       500.000                             1.060.000             18.000.000
61971730730       500.000                             1.060.000             18.000.000
62971750750       500.000                             1.060.000             18.000.000
63971751751       500.000                             1.060.000             18.000.000
64971752752       500.000                             1.060.000             18.000.000
65975008822       500.000                             1.060.000             18.000.000
66981111056       500.000                             1.060.000             18.000.000
67981111346       500.000                             1.060.000             18.000.000
68981666644       500.000                             1.060.000             18.000.000
69984444017       500.000                             1.060.000             18.000.000
70985226600       500.000                             1.060.000             18.000.000
71868367999       450.000                                960.000             16.200.000
72868592888       450.000                                960.000             16.200.000
73869157666       450.000                                960.000             16.200.000
74869197666       450.000                                960.000             16.200.000
75869227666       450.000                                960.000             16.200.000
76869257666       450.000                                960.000             16.200.000
77869631666       450.000                                960.000             16.200.000
78869632666       450.000                                960.000             16.200.000
79869635666       450.000                                960.000             16.200.000
80965568068       450.000                                960.000             16.200.000
81969768468       450.000                                960.000             16.200.000
82868033579       400.000                                860.000             14.400.000
83868043579       400.000                                860.000             14.400.000
84868063579       400.000                                860.000             14.400.000
85868143579       400.000                                860.000             14.400.000
86868263579       400.000                                860.000             14.400.000
87868503579       400.000                                860.000             14.400.000
88868543579       400.000                                860.000             14.400.000
89868553579       400.000                                860.000             14.400.000
90868593579       400.000                                860.000             14.400.000
91868603579       400.000                                860.000             14.400.000
92868633579       400.000                                860.000             14.400.000
93868643579       400.000                                860.000             14.400.000
94869156555       400.000                                860.000             14.400.000
95869157555       400.000                                860.000             14.400.000
96869158555       400.000                                860.000             14.400.000
97869159555       400.000                                860.000             14.400.000
98869650555       400.000                                860.000             14.400.000
99869651555       400.000                                860.000             14.400.000
100869910555       400.000                                860.000             14.400.000
101869912555       400.000                                860.000             14.400.000
102869913555       400.000                                860.000             14.400.000
103869916555       400.000                                860.000             14.400.000
104963402777       400.000                                860.000             14.400.000
105964895777       400.000                                860.000             14.400.000
106966283777       400.000                                860.000             14.400.000
107969710777       400.000                                860.000             14.400.000
108981538555       400.000                                860.000             14.400.000
109981740555       400.000                                860.000             14.400.000
110981748555       400.000                                860.000             14.400.000
111981837555       400.000                                860.000             14.400.000
112981920555       400.000                                860.000             14.400.000
113961075050       300.000                                660.000             10.800.000
114961079933       300.000                                660.000             10.800.000
115961084242       300.000                                660.000             10.800.000
116961105151       300.000                                660.000             10.800.000
117961105577       300.000                                660.000             10.800.000
118961107474       300.000                                660.000             10.800.000
119961124848       300.000                                660.000             10.800.000
120961124949       300.000                                660.000             10.800.000
121961140909       300.000                                660.000             10.800.000
122961148855       300.000                                660.000             10.800.000
123961214411       300.000                                660.000             10.800.000
124961248282       300.000                                660.000             10.800.000
125961254545       300.000                                660.000             10.800.000
126961257700       300.000                                660.000             10.800.000
127961261414       300.000                                660.000             10.800.000
128961288844       300.000                                660.000             10.800.000
129961304848       300.000                                660.000             10.800.000
130961317700       300.000                                660.000             10.800.000
131961341616       300.000                                660.000             10.800.000
132961352424       300.000                                660.000             10.800.000
133961354499       300.000                                660.000             10.800.000
134961368833       300.000                                660.000             10.800.000
135961391717       300.000                                660.000             10.800.000
136961394466       300.000                                660.000             10.800.000
137961407373       300.000                                660.000             10.800.000
138961424848       300.000                                660.000             10.800.000
139961432277       300.000                                660.000             10.800.000
140961433322       300.000                                660.000             10.800.000
141961435757       300.000                                660.000             10.800.000
142961452727       300.000                                660.000             10.800.000
143961472277       300.000                                660.000             10.800.000
144961476565       300.000                                660.000             10.800.000
145961477373       300.000                                660.000             10.800.000
146961484242       300.000                                660.000             10.800.000
147961485252       300.000                                660.000             10.800.000
148961494422       300.000                                660.000             10.800.000
149961494455       300.000                                660.000             10.800.000
150961511100       300.000                                660.000             10.800.000
151961533434       300.000                                660.000             10.800.000
152961544400       300.000                                660.000             10.800.000
153961548855       300.000                                660.000             10.800.000
154961564141       300.000                                660.000             10.800.000
155961587744       300.000                                660.000             10.800.000
156961641177       300.000                                660.000             10.800.000
157961647700       300.000                                660.000             10.800.000
158961648800       300.000                                660.000             10.800.000
159961684433       300.000                                660.000             10.800.000
160961687711       300.000                                660.000             10.800.000
161961692255       300.000                                660.000             10.800.000
162961693355       300.000                                660.000             10.800.000
163961694141       300.000                                660.000             10.800.000
164961716644       300.000                                660.000             10.800.000
165961726060       300.000                                660.000             10.800.000
166961735544       300.000                                660.000             10.800.000
167961735577       300.000                                660.000             10.800.000
168961751133       300.000                                660.000             10.800.000
169961752211       300.000                                660.000             10.800.000
170961792244       300.000                                660.000             10.800.000
171961794488       300.000                                660.000             10.800.000
172961794499       300.000                                660.000             10.800.000
173962164040       300.000                                660.000             10.800.000
174962445447       300.000                                660.000             10.800.000
175962508811       300.000                                660.000             10.800.000
176962512255       300.000                                660.000             10.800.000
177962517333       300.000                                660.000             10.800.000
178962584400       300.000                                660.000             10.800.000
179962639944       300.000                                660.000             10.800.000
180962648800       300.000                                660.000             10.800.000
181962651100       300.000                                660.000             10.800.000
182962744141       300.000                                660.000             10.800.000
183962758833       300.000                                660.000             10.800.000
184962761144       300.000                                660.000             10.800.000
185962873131       300.000                                660.000             10.800.000
186962895511       300.000                                660.000             10.800.000
187962903377       300.000                                660.000             10.800.000
188962914040       300.000                                660.000             10.800.000
189963151144       300.000                                660.000             10.800.000
190963198811       300.000                                660.000             10.800.000
191963247711       300.000                                660.000             10.800.000
192963284477       300.000                                660.000             10.800.000
193963310303       300.000                                660.000             10.800.000
194963356644       300.000                                660.000             10.800.000
195963374455       300.000                                660.000             10.800.000
196963383300       300.000                                660.000             10.800.000
197963417722       300.000                                660.000             10.800.000
198963453388       300.000                                660.000             10.800.000
199963464242       300.000                                660.000             10.800.000
200963566611       300.000                                660.000             10.800.000
201963571144       300.000                                660.000             10.800.000
202963585544       300.000                                660.000             10.800.000
203963812211       300.000                                660.000             10.800.000
204963871010       300.000                                660.000             10.800.000
205966093131       300.000                                660.000             10.800.000
206967932020       300.000                                660.000             10.800.000
207968598833       300.000                                660.000             10.800.000
208969760333       300.000                                660.000             10.800.000
209971680088       300.000                                660.000             10.800.000
210971853939       300.000                                660.000             10.800.000
211973039911       300.000                                660.000             10.800.000
212974158822       300.000                                660.000             10.800.000
213974798822       300.000                                660.000             10.800.000
214974901414       300.000                                660.000             10.800.000
215974963131       300.000                                660.000             10.800.000
216975150303       300.000                                660.000             10.800.000
217975650303       300.000                                660.000             10.800.000
218975744141       300.000                                660.000             10.800.000
219977478811       300.000                                660.000             10.800.000
220977911313       300.000                                660.000             10.800.000
221978043322       300.000                                660.000             10.800.000
222978274466       300.000                                660.000             10.800.000
223978425454       300.000                                660.000             10.800.000
224981008004       300.000                                660.000             10.800.000
225981071357       300.000                                660.000             10.800.000
226981421357       300.000                                660.000             10.800.000
227981431717       300.000                                660.000             10.800.000
228981432020       300.000                                660.000             10.800.000
229981997991       300.000                                660.000             10.800.000
230982417711       300.000                                660.000             10.800.000
231984527700       300.000                                660.000             10.800.000
232985413030       300.000                                660.000             10.800.000
233986564411       300.000                                660.000             10.800.000
234986820101       300.000                                660.000             10.800.000
235987997474       300.000                                660.000             10.800.000
236989327711       300.000                                660.000             10.800.000
237989954141       300.000                                660.000             10.800.000

 

STTSố thuê baoSTTSố thuê baoSTTSố thuê bao
1869272039      34869918286       67967518786
2869304839      35869944679       68967537439
3869304986      36869950639       69967564068
4869317839      37869953086       70967714839
5869328879      38869955839       71967752639
6869329739      39869972568       72969023086
7869358186      40869986239       73969794586
8869359879      41869986739       74971154086
9869367286      42961334639       75971155086
10869376039      43961410739       76971255786
11869392186      44961506786       77971572539
12869394686      45961584039       78971840486
13869800339      46961621039       79971846786
14869817739      47961725068       80971944639
15869820439      48961806139       81971954039
16869822039      49962427039       82972396086
17869836639      50963774639       83972495139
18869836968      51963908186       84972812768
19869841168      52963947068       85972874986
20869841686      53964295386       86974812486
21869843079      54964351086       87979404186
22869844539      55964506439       88979745068
23869845768      56964657439       89981131839
24869850639      57964832086       90981460439
25869855439      58964915279       91981845486
26869870039      59965063439       92982544786
27869872286      60965372068       93983209439
28869878068      61965403239       94984253439
29869882486      62965491586       95984935168
30869901086      63965520639       96986148086
31869902786      64965834086       97986524486
32869912639      65965951586       98986540186
33869914479      66967260486       99988904586

 

STTSố thuê baoSTTSố thuê baoSTTSố thuê baoSTTSố thuê bao
1868109922    34868506627     67868506673  100868507718
2868120022    35868506628     68868506674  101868507719
3868138822    36868506629     69868506675  102868507720
4868146611    37868506630     70868506680  103868507721
5868154477    38868506631     71868506681  104868507723
6868164400    39868506632     72868506682  105868507724
7868173322    40868506634     73868506683  106868507725
8868190404    41868506635     74868506684  107868507726
9868200505    42868506636     75868506685  108868507727
10868210101    43868506637     76868506687  109868507728
11868337722    44868506640     77868506690  110868507730
12868506601    45868506641     78868506691  111868507731
13868506602    46868506642     79868506692  112868507732
14868506603    47868506643     80868506693  113868507734
15868506604    48868506645     81868506694  114868507735
16868506607    49868506646     82868506695  115868507738
17868506608    50868506647     83868506696  116868507740
18868506609    51868506648     84868506697  117868507741
19868506610    52868506649     85868507701  118868507742
20868506612    53868506651     86868507703  119868507743
21868506613    54868506652     87868507704  120868507745
22868506614    55868506653     88868507705  121868507746
23868506615    56868506654     89868507706  122868507747
24868506616    57868506657     90868507707  123868507748
25868506617    58868506658     91868507708  124868507749
26868506618    59868506659     92868507709  125868507751
27868506619    60868506661     93868507710  126868507752
28868506620    61868506662     94868507712  127868507753
29868506621    62868506663     95868507713  128868507754
30868506623    63868506664     96868507714  129868507756
31868506624    64868506670     97868507715  130868507757
32868506625    65868506671     98868507716  131868507758
33868506626    66868506672     99868507717  132868507759

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ:

  • Hỗ trợ dịch vụ online 24/7: 097.313.3579

Xin vui lòng liên hệ: Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp.

Mr: Hoàng Đức Trung. Điện thoại:   0983.436.159 – 097.313.3579

Email: trunghd1@viettel.com.vn –trunghd3333@gmail.com.