CÁC GÓI CƯỚC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NHIỀU

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, công ty, doanh nghiệp. Phí lắp đặt: 300.000 đ


Tốc độ: 100 Mbps

165.000đ/tháng

Đăng ký


Tốc độ: 150 Mbps

180.000đ/tháng

Đăng ký


Tốc độ: 250 Mbps

229.000đ/tháng

Đăng ký


Không giới hạn

279.000đ/tháng

Đăng ký

Gói cước dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình trên BOX TV360. Đối tượng khách hàng áp dụng: cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, doanh nghiệp, công ty. Phí lắp đặt: 300.000 đ.


Tốc độ: 100 Mbps

225.000đ/tháng

Đăng ký


Tốc độ: 150 Mbps

240.000đ/tháng

Đăng ký


Tốc độ: 250 Mbps

289.000đ/tháng

Đăng ký


Không giới hạn

339.000đ/tháng

Đăng ký

Dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình trên APP TV360. Đối tượng khách hàng áp dụng: cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, doanh nghiệp, công ty. Phí lắp đặt: 300.000 đ.


Tốc độ: 100 Mbps

195.000đ/tháng

Đăng ký


Tốc độ: 150 Mbps

210.000đ/tháng

Đăng ký


Tốc độ: 250 Mbps

259.000đ/tháng

Đăng ký


Tốc độ: KGH (*)

309.000đ/tháng

Đăng ký

Gói cước dành cho khách hàng mở quán cafe, kinh doanh dịch vụ game, nhà nghỉ, khách sạn, doanh nghiệp, công ty vừa – nhỏ – lớn hoặc kể cả cá nhân có nhu cầu.

Tốc độ 120Mbps/4Mbps

440.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép (khách hàng được mượn để sử sụng)

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 120Mbps/2Mbps

660.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 120Mbps/6Mbps

880.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 200Mbps/4Mbps

1.10.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 200Mbps/8Mbps

2.200.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 200Mbps/12Mbps

4.400.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 300Mbps/16Mbps

6.050.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 300Mbps/22Mbps

7.700.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 300Mbps/30Mbps

9.900.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 500Mbps/40Mbps

13.200.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 500Mbps/50Mbps

17.600.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 600Mbps/60Mbps

40.000.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 1000Mbps/100Mbps

50.000.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

WiFi Mesh (modem phụ)

Home wifi là hệ thống WiFi mạng lưới băng tần kép 1200Mbps.

Được thiết kế cho nhà có diện tích rộng hoặc nhà nhiều tầng, mang lại khả năng phủ sóng WiFi khắp nhà, cũng như kết nối internet nhanh và ổn định.

CÁC GÓI CƯỚC WIFI MESH

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ, có trang bị modem phụ (mesh) dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, công ty, doanh nghiệp. Phí lắp đặt: 300.000 đ


Tốc độ: 150 Mbps

210.000đ/tháng


Tốc độ: 250 Mbps

245.000đ/tháng


Không giới hạn

299.000đ/tháng


Tốc độ: 150 Mbps

260.000đ/tháng


Tốc độ: 250 Mbps

295.000đ/tháng


Không giới hạn

349.000đ/tháng

Tốc độ 120Mbps/4Mbps

440.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép (khách hàng được mượn để sử sụng)

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 120Mbps/2Mbps

660.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 120Mbps/6Mbps

880.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 200Mbps/4Mbps

1.10.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 200Mbps/8Mbps

2.200.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 200Mbps/12Mbps

4.400.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 300Mbps/16Mbps

6.050.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 300Mbps/22Mbps

7.700.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 300Mbps/30Mbps

9.900.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 500Mbps/40Mbps

13.200.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 500Mbps/50Mbps

17.600.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 600Mbps/60Mbps

40.000.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ 1000Mbps/100Mbps

50.000.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

HỖ TRỢ TƯ VẤN LẮP ĐẶT ONLINE 24/7 INTERNET – TRUYỀN HÌNH