BẢNG GIÁ GÓI CƯỚC 4G

GÓI CƯỚC PHỔ BIẾN

Gói đăng ký COMBO GỌI + DATA 4G  phù hợp với khách hàng có nhu cầu sử dụng trong 1 tháng, 6 tháng, 1 năm. Áp dụng cho tất cả các sim trả trước, trả sau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 097.313.3579

MXH120

120.000đ/tháng

 • Không giới hạn truy cập (YouTube, Facebook, Messenger)
 • 1GB/ngày (zalo, đọc báo…)
 • Gọi Viettel miễn phí (<10 phút/cuộc)
 • 30 phút ngoại mạng
 • Miễn phí xem tivi trên TV360
Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

MXH150

150.000đ/tháng

 • Không giới hạn truy cập (YouTube, Facebook, Messenger)
 • 1.5GB/ngày (zalo, đọc báo…)
 • Gọi Viettel miễn phí (<10 phút/cuộc)
 • 30 phút ngoại mạng
 • Miễn phí xem tivi trên TV360
Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

V90B

90.000đ/tháng

1.5GB/ngày

 • Gọi Viettel miễn phí (<10 phút/cuộc)
 • 30 phút ngoại mạng
 •  

 •  

 •  

Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

V150B

90.000đ/tháng

2GB/ngày

 • Gọi Viettel miễn phí (<10 phút/cuộc)
 • 80 phút ngoại mạng
 •  

 •  

 •  

Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

V160B

160.000đ/tháng

4GB/ngày

 • Gọi Viettel miễn phí (<10 phút/cuộc)
 • 100 phút ngoại mạng
 • Miễn phí xem TV trên TV360
Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

V180B

180.000đ/tháng

6GB/ngày

 • Gọi Viettel miễn phí (<10 phút/cuộc)
 • 100 phút ngoại mạng
 • Miễn phí xem TV trên TV360
Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

V200B

200.000đ/tháng

8GB/ngày

 • Gọi Viettel miễn phí (<10 phút/cuộc)
 • 100 phút ngoại mạng
 • Miễn phí xem TV trên TV360
Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

Gói đăng ký COMBO GỌI + DATA 4G  phù hợp với khách hàng có nhu cầu sử dụng trong 1 tháng, 6 tháng, 1 năm. Áp dụng cho tất cả các sim trả trước, trả sau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 097.313.3579

SD70

70.000đ/tháng

1GB/ngày

Miễn phí xem tivi trên TV360

Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

SD90

90.000đ/tháng

1.5GB/ngày

Miễn phí xem tivi trên TV360

Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

SD120

120.000đ/tháng

2GB/ngày

Miễn phí xem tivi trên TV360

Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

SD135

135.000đ/tháng

5GB/ngày

Miễn phí xem tivi trên TV360

Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

MXH100

100.000đ/tháng

1GB/ngày

Không giới hạn truy cập (YouTube, Facebook, Messenger)
1GB/ngày (zalo, đọc báo…)
Miễn phí xem tivi TV360 Basic

Đăng ký 01 tháng Đăng ký 06 tháng Đăng ký 12 tháng

ĐĂNG KÝ DATA 4G THEO NGÀY

Gói đăng ký data 4G theo ngày phù hợp với khách hàng có nhu cầu sử dụng trong 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày. Áp dụng cho tất cả các sim trả trước, trả sau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 097.313.3579

ST5K

5.000đ/ngày

500MB

500 MB sử dụng đến 24h ngày đăng ký

Đăng ký 01 ngày

ST10K

10.000đ/ngày

2GB

500 MB sử dụng đến 24h ngày đăng ký

Đăng ký 01 ngày

ST15K

15.000đ/ngày

3GB

3GB sử dụng đến 3ngày

Đăng ký 03 ngày

ST30K

30.000đ/ngày

7GB

3GB sử dụng đến 7 ngày

Đăng ký 07 ngày

ST90K

90.000đ/ngày

1GB/ngày

1GB/ngày sử dụng trong 30 ngày

Đăng ký 01 tháng

ST120K

120.000đ/ngày

2GB/ngày

2GB/ngày sử dụng trong 30 ngày

Đăng ký 01 tháng

ST150K

150.000đ/ngày

3GB/ngày

3GB/ngày sử dụng trong 30 ngày

Đăng ký 01 tháng

GÓI COMBO GỌI + DATA 4G THEO NGÀY

Gói đăng ký COMBO GỌI + DATA 4G THEO NGÀY phù hợp với khách hàng có nhu cầu sử dụng trong 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày. Áp dụng cho tất cả các sim trả trước, trả sau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 097.313.3579

1N

10.000đ

5GB/ngày

Gọi Viettel miễn phí (10 phút/cuộc)
Miễn phí nhắn tin nội mạng
5 phút gọi ngoại mạng

Ưu đãi sử dụng đến 24 giờ

Đăng ký 01 ngày

3N

30.000đ

5GB/ngày

Gọi Viettel miễn phí (10 phút/cuộc)
Miễn phí nhắn tin nội mạng
15 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem tivi trên TV360
Ưu đãi sử dụng đến 3 ngày

Đăng ký 01 ngày

7N

70.000đ

5GB/ngày

Gọi Viettel miễn phí (10 phút/cuộc)
Miễn phí nhắn tin nội mạng
35 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem tivi trên TV360
Ưu đãi sử dụng đến 7 ngày

Đăng ký 07 ngày

30N

300.000đ

5GB/ngày

Gọi Viettel miễn phí (20 phút/cuộc)
Miễn phí nhắn tin nội mạng
100 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem tivi trên TV360
Ưu đãi sử dụng đến 30 ngày

Đăng ký 30 ngày

90N

900.000đ

5GB/ngày

Gọi Viettel miễn phí (20 phút/cuộc)
Miễn phí nhắn tin nội mạng
150 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem tivi trên TV360
Ưu đãi sử dụng đến 90 ngày

Đăng ký 3 tháng

180N

1.800.000đ

5GB/ngày

Gọi Viettel miễn phí (20 phút/cuộc)
Miễn phí nhắn tin nội mạng
150 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem tivi trên TV360
Ưu đãi sử dụng đến 180 ngày

Đăng ký 6 tháng

360N

3.600.000đ

5GB/ngày

Gọi Viettel miễn phí (20 phút/cuộc)
Miễn phí nhắn tin nội mạng
150 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem tivi trên TV360
Ưu đãi sử dụng đến 360 ngày

Đăng ký 12 tháng