BẢNG GIÁ

GÓI CƯỚC thông thường

Tốc độ: 150 Mbps

180.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ: 250 Mbps

229.000đ/tháng

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ: ∞ (KGH)

279.000đ/tháng

Băng thông không giới hạn.

Trang bị modem WIFI băng tần kép

Phù hợp với khách hàng có ít thiết bị truy cập internet cùng lúc và dùng các dịch vụ cơ bản

Tốc độ: 150 Mbps

230.000đ/tháng

Được cung cấp tài khoản xem TIVI qua app

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: 250 Mbps

265.000đ/tháng

Được cung cấp tài khoản xem TIVI qua app

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: ∞ (KGH)

319.000đ/tháng

Băng thông không giới hạn.

Được cung cấp tài khoản xem TIVI qua app

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: 150 Mbps

210.000đ/tháng

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: 250 Mbps

295.000đ/tháng

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: ∞ (KGH)

349.000đ/tháng

Băng thông không giới hạn.

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

GÓI CƯỚC SỬ DỤNG MESH WIFI

Tốc độ: 150 Mbps

210.000đ/tháng

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: 250 Mbps

245.000đ/tháng

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: ∞ (KGH)

299.000đ/tháng

Băng thông không giới hạn.

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: 150 Mbps

230.000đ/tháng

Được cung cấp tài khoản xem TIVI qua app

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: 250 Mbps

265.000đ/tháng

Được cung cấp tài khoản xem TIVI qua app

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: ∞ (KGH)

319.000đ/tháng

Băng thông không giới hạn.

Được cung cấp tài khoản xem TIVI qua app

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: 150 Mbps

210.000đ/tháng

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: 250 Mbps

295.000đ/tháng

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Tốc độ: ∞ (KGH)

349.000đ/tháng

Băng thông không giới hạn.

Băng tần kép: 2.4GHz và 5 GHz

Số thiết bị MESH được trang bị thêm để mở rộng vùng phủ sóng WIFI

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu mở rộng vùng phủ (nhà cấp 4 rộng, hộ nhiều phòng…)

Summer Discount

20% cashback on allpurchases.

Coupon code

Summerlooks

Valid till – 30 jan 2022

GÓI CƯỚC

DN CẦN IP TĨNH

F90N

F90N BASIC

F90 PLUS

F200N

GÓI CƯỚC

DN CẦN IP TĨNH

Chatbotsssss: 120

24/7 Support:

Teams:

Storage: 2 GB

Free

Start trial
TỐC ĐỘ QUỐC TẾ

Mbps

Chatbots: 4

24/7 Support:

Teams: ✔️

Storage: 5 GB

$19

Start trial
IP TĨNH

Chatbots: Không

24/7 Support: ✔️

Teams: ✔️

Storage: 10 GB

$49

Start trial
GIÁ

(đã gồm VAT)

440.000

24/7 Support: ✔️

Teams: ✔️

Storage: Unlimited

$99

Start trial
Pricing

Pricing for everyone

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

View plans
Mini
$20
Per month
20 projects
20 pages
Custom domain
Professional design
Select plan
Large
$100
Per month
100 projects
100 pages
Custom domain
Professional design
Select plan

Need a larger capacity?

Feel free to contact us

Contact us
Features

All plans include

Questions

Pricing FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

More questions?

Contact our customer team, we’re here to help.

Contact us