Đường truyền Cáp Quang Doanh nghiệp Khuyến mãi Tháng 11/2016

KHUYẾN MÃI LẶP ĐẶT MỚI ĐƯỜNG TRUYỀN INTERNET CÁP QUANG DOANH NGHIỆP THÁNG 11/2016

Gói cướcFTTH PubFast40+Fast50Fast60Fast60+Fast80Fast80+Fast100Fast100+Fast120
Hạ tầng
áp dụng
AON, GPONAON, GPONAON, GPONAON, GPONAON, GPONAON, GPONAON, GPONGPONGPONGPON
Phương án đóng hàng tháng
Phí hòa mạng1.100.000đMiễn phí
Phí hàng tháng990,000        440.000           660.000           880.000        1.400.000        2.200.000        3.300.000        4.400.000        6.600.000       9.900.000
Phương án đóng trước 6 tháng
Phí hòa mạngMiễn phí
Phí hàng tháng990,000440.000660.000880.0001.400.0002.200.0003.300.0004.400.0006.600.0009.900.000
Cước đóng trước 06 tháng5,940,0002.640.0003.960.0005.280.0008.400.00013.200.00019.800.00026.400.00039.600.00059.400.000
Thời gian trừ cước đóng trước & ưu đãi tặng cướcThời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 01 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước.
Phương án đóng trước 12 tháng
Phí hòa mạngMiễn phí
Phí hàng tháng990,000440.000660.000880.0001.400.0002.200.0003.300.0004.400.0006.600.0009.900.000
Cước đóng trước 12 tháng11,880, 0005.280.0007.920.00010.560.00016.800.00026.400.00039.600.00052.800.00079.200.000118.800.000
Thời gian trừ cước đóng trước & ưu đãi tặng cướcThời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 03 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước.
Phương án đóng trước 24 tháng
Phí hòa mạngMiễn phí
Phí hàng tháng990,000440.000660.000880.0001.400.0002.200.0003.300.0004.400.0006.600.0009.900.000
Cước đóng trước 24 tháng23,760,00010.560.00015.840.00021.120.00033.600.00052.800.00079.200.000105.600.000158.400.000237.600.000
Thời gian trừ cước đóng trước & ưu đãi tặng cướcThời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 06 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước.

Đã bao gồm VAT.

Mọi chi tiết xin liên hệ  Mr Trung: 097.313.3579