Khuyến mãi hòa mạng số đẹp di động tháng 6 năm 2017

lắp đặt internet cáp quang
Khuyến mãi lắp đặt Internet Doanh nghiệp T5/2017
7 Tháng Năm, 2017
lắp mạng viettel vũng tàu
Khuyến mãi lắp mạng Viettel Vũng Tàu Tháng 6 năm 2017
6 Tháng Sáu, 2017
Show all

Khuyến mãi hòa mạng số đẹp di động tháng 6 năm 2017

viettel vung tau

Viettel Bà Rịa Vũng Tàu thông báo!

Viettel Bà rịa Vũng Tàu cám ơn Quý Khách Hàng đã tin và sử dụng dịch vụ của Viettel trong suốt thời gian quan. Viettel Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra chương trình siêu khuyến mãi, siêu ưu đãi cho Quý Khách Hàng hòa mạng dịch vụ di động trả sau Tháng 5 năm 2017  với nhiều sự lưa chọn Quý khách tha hồ lựa chọn với kho sốhấp dân  “phong thủy, số tiến, số thần tài, số ông địa, …” đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quý Khách Hàng.

Chương trình ưu đãi hòa mạng di động trả sau:

SIM ĐẸP VŨNG TÀU

1

SIM ĐẸP VŨNG TÀU

2

SIM ĐẸP VŨNG TÀU

3

Phí tham gia: 120.000Đ Phí tham gia: 150.000Đ Phí tham gia: 200.000Đ
Ưu đãi: 1000 Phút gọi nội mạng Ưu đãi: 1000 Phút gọi nội mạng, sử dụng internet : 600M Tốc độ cao, hết 600M tốc độ cao vẫn sử dụng tiếp được nhưng tốc độ thấp hơn. Ưu đãi: 1000 Phút gọi nội mạng, sử dụng internet : 1,5G Tốc độ cao, hết 1,5G tốc độ cao vẫn sử dụng tiếp được nhưng tốc độ thấp hơn.

Phí hòa mạng: 60.000 Đồng.

Danh sách số đẹp:

 

STT Số thuê bao Tiền Cam kết / tháng Hòa mạng mới: đóng trước 2 tháng + 60.000 phí hòa mạng  Giá bán đứt, chuyển sang trả trước
1 868467979        450.000                                 960.000              16.200.000
2 868957979        450.000                                 960.000              16.200.000
3 869657979        450.000                                 960.000              16.200.000
4 868976868     1.000.000                              2.060.000              36.000.000
5 869156868     1.000.000                              2.060.000              36.000.000
6 869216868     1.000.000                              2.060.000              36.000.000
7 869671111        700.000                              1.460.000              25.200.000
8 868074888        600.000                              1.260.000              21.600.000
9 868112277        600.000                              1.260.000              21.600.000
10 961885500        600.000                              1.260.000              21.600.000
11 962778800        600.000                              1.260.000              21.600.000
12 962886644        600.000                              1.260.000              21.600.000
13 868046688     1.000.000                              2.060.000              36.000.000
14 963052666        600.000                              1.260.000              21.600.000
15 963116644        600.000                              1.260.000              21.600.000
16 965660011        600.000                              1.260.000              21.600.000
17 967117733        600.000                              1.260.000              21.600.000
18 967772244        600.000                              1.260.000              21.600.000
19 968440022        600.000                              1.260.000              21.600.000
20 968449911        600.000                              1.260.000              21.600.000
21 968668800        600.000                              1.260.000              21.600.000
22 969880033        600.000                              1.260.000              21.600.000
23 974119933        600.000                              1.260.000              21.600.000
24 974882233        600.000                              1.260.000              21.600.000
25 975006611        600.000                              1.260.000              21.600.000
26 978772244        600.000                              1.260.000              21.600.000
27 982114400        600.000                              1.260.000              21.600.000
28 982554411        600.000                              1.260.000              21.600.000
29 984882200        600.000                              1.260.000              21.600.000
30 984885511        600.000                              1.260.000              21.600.000
31 985770055        600.000                              1.260.000              21.600.000
32 986449911        600.000                              1.260.000              21.600.000
33 987220044        600.000                              1.260.000              21.600.000
34 987332200        600.000                              1.260.000              21.600.000
35 987778833        600.000                              1.260.000              21.600.000
36 989994433        600.000                              1.260.000              21.600.000
37 868017799        500.000                              1.060.000              18.000.000
38 868047799        500.000                              1.060.000              18.000.000
39 868107799        500.000                              1.060.000              18.000.000
40 961149149        500.000                              1.060.000              18.000.000
41 961314314        500.000                              1.060.000              18.000.000
42 961317317        500.000                              1.060.000              18.000.000
43 961324324        500.000                              1.060.000              18.000.000
44 961341341        500.000                              1.060.000              18.000.000
45 961342342        500.000                              1.060.000              18.000.000
46 961348348        500.000                              1.060.000              18.000.000
47 961354354        500.000                              1.060.000              18.000.000
48 961364364        500.000                              1.060.000              18.000.000
49 968880077        500.000                              1.060.000              18.000.000
50 971682682        500.000                              1.060.000              18.000.000
51 971683683        500.000                              1.060.000              18.000.000
52 971690690        500.000                              1.060.000              18.000.000
53 971691691        500.000                              1.060.000              18.000.000
54 971694694        500.000                              1.060.000              18.000.000
55 971697697        500.000                              1.060.000              18.000.000
56 971721721        500.000                              1.060.000              18.000.000
57 971723723        500.000                              1.060.000              18.000.000
58 971725725        500.000                              1.060.000              18.000.000
59 971726726        500.000                              1.060.000              18.000.000
60 971728728        500.000                              1.060.000              18.000.000
61 971730730        500.000                              1.060.000              18.000.000
62 971750750        500.000                              1.060.000              18.000.000
63 971751751        500.000                              1.060.000              18.000.000
64 971752752        500.000                              1.060.000              18.000.000
65 975008822        500.000                              1.060.000              18.000.000
66 981111056        500.000                              1.060.000              18.000.000
67 981111346        500.000                              1.060.000              18.000.000
68 981666644        500.000                              1.060.000              18.000.000
69 984444017        500.000                              1.060.000              18.000.000
70 985226600        500.000                              1.060.000              18.000.000
71 868367999        450.000                                 960.000              16.200.000
72 868592888        450.000                                 960.000              16.200.000
73 869157666        450.000                                 960.000              16.200.000
74 869197666        450.000                                 960.000              16.200.000
75 869227666        450.000                                 960.000              16.200.000
76 869257666        450.000                                 960.000              16.200.000
77 869631666        450.000                                 960.000              16.200.000
78 869632666        450.000                                 960.000              16.200.000
79 869635666        450.000                                 960.000              16.200.000
80 965568068        450.000                                 960.000              16.200.000
81 969768468        450.000                                 960.000              16.200.000
82 868033579        400.000                                 860.000              14.400.000
83 868043579        400.000                                 860.000              14.400.000
84 868063579        400.000                                 860.000              14.400.000
85 868143579        400.000                                 860.000              14.400.000
86 868263579        400.000                                 860.000              14.400.000
87 868503579        400.000                                 860.000              14.400.000
88 868543579        400.000                                 860.000              14.400.000
89 868553579        400.000                                 860.000              14.400.000
90 868593579        400.000                                 860.000              14.400.000
91 868603579        400.000                                 860.000              14.400.000
92 868633579        400.000                                 860.000              14.400.000
93 868643579        400.000                                 860.000              14.400.000
94 869156555        400.000                                 860.000              14.400.000
95 869157555        400.000                                 860.000              14.400.000
96 869158555        400.000                                 860.000              14.400.000
97 869159555        400.000                                 860.000              14.400.000
98 869650555        400.000                                 860.000              14.400.000
99 869651555        400.000                                 860.000              14.400.000
100 869910555        400.000                                 860.000              14.400.000
101 869912555        400.000                                 860.000              14.400.000
102 869913555        400.000                                 860.000              14.400.000
103 869916555        400.000                                 860.000              14.400.000
104 963402777        400.000                                 860.000              14.400.000
105 964895777        400.000                                 860.000              14.400.000
106 966283777        400.000                                 860.000              14.400.000
107 969710777        400.000                                 860.000              14.400.000
108 981538555        400.000                                 860.000              14.400.000
109 981740555        400.000                                 860.000              14.400.000
110 981748555        400.000                                 860.000              14.400.000
111 981837555        400.000                                 860.000              14.400.000
112 981920555        400.000                                 860.000              14.400.000
113 961075050        300.000                                 660.000              10.800.000
114 961079933        300.000                                 660.000              10.800.000
115 961084242        300.000                                 660.000              10.800.000
116 961105151        300.000                                 660.000              10.800.000
117 961105577        300.000                                 660.000              10.800.000
118 961107474        300.000                                 660.000              10.800.000
119 961124848        300.000                                 660.000              10.800.000
120 961124949        300.000                                 660.000              10.800.000
121 961140909        300.000                                 660.000              10.800.000
122 961148855        300.000                                 660.000              10.800.000
123 961214411        300.000                                 660.000              10.800.000
124 961248282        300.000                                 660.000              10.800.000
125 961254545        300.000                                 660.000              10.800.000
126 961257700        300.000                                 660.000              10.800.000
127 961261414        300.000                                 660.000              10.800.000
128 961288844        300.000                                 660.000              10.800.000
129 961304848        300.000                                 660.000              10.800.000
130 961317700        300.000                                 660.000              10.800.000
131 961341616        300.000                                 660.000              10.800.000
132 961352424        300.000                                 660.000              10.800.000
133 961354499        300.000                                 660.000              10.800.000
134 961368833        300.000                                 660.000              10.800.000
135 961391717        300.000                                 660.000              10.800.000
136 961394466        300.000                                 660.000              10.800.000
137 961407373        300.000                                 660.000              10.800.000
138 961424848        300.000                                 660.000              10.800.000
139 961432277        300.000                                 660.000              10.800.000
140 961433322        300.000                                 660.000              10.800.000
141 961435757        300.000                                 660.000              10.800.000
142 961452727        300.000                                 660.000              10.800.000
143 961472277        300.000                                 660.000              10.800.000
144 961476565        300.000                                 660.000              10.800.000
145 961477373        300.000                                 660.000              10.800.000
146 961484242        300.000                                 660.000              10.800.000
147 961485252        300.000                                 660.000              10.800.000
148 961494422        300.000                                 660.000              10.800.000
149 961494455        300.000                                 660.000              10.800.000
150 961511100        300.000                                 660.000              10.800.000
151 961533434        300.000                                 660.000              10.800.000
152 961544400        300.000                                 660.000              10.800.000
153 961548855        300.000                                 660.000              10.800.000
154 961564141        300.000                                 660.000              10.800.000
155 961587744        300.000                                 660.000              10.800.000
156 961641177        300.000                                 660.000              10.800.000
157 961647700        300.000                                 660.000              10.800.000
158 961648800        300.000                                 660.000              10.800.000
159 961684433        300.000                                 660.000              10.800.000
160 961687711        300.000                                 660.000              10.800.000
161 961692255        300.000                                 660.000              10.800.000
162 961693355        300.000                                 660.000              10.800.000
163 961694141        300.000                                 660.000              10.800.000
164 961716644        300.000                                 660.000              10.800.000
165 961726060        300.000                                 660.000              10.800.000
166 961735544        300.000                                 660.000              10.800.000
167 961735577        300.000                                 660.000              10.800.000
168 961751133        300.000                                 660.000              10.800.000
169 961752211        300.000                                 660.000              10.800.000
170 961792244        300.000                                 660.000              10.800.000
171 961794488        300.000                                 660.000              10.800.000
172 961794499        300.000                                 660.000              10.800.000
173 962164040        300.000                                 660.000              10.800.000
174 962445447        300.000                                 660.000              10.800.000
175 962508811        300.000                                 660.000              10.800.000
176 962512255        300.000                                 660.000              10.800.000
177 962517333        300.000                                 660.000              10.800.000
178 962584400        300.000                                 660.000              10.800.000
179 962639944        300.000                                 660.000              10.800.000
180 962648800        300.000                                 660.000              10.800.000
181 962651100        300.000                                 660.000              10.800.000
182 962744141        300.000                                 660.000              10.800.000
183 962758833        300.000                                 660.000              10.800.000
184 962761144        300.000                                 660.000              10.800.000
185 962873131        300.000                                 660.000              10.800.000
186 962895511        300.000                                 660.000              10.800.000
187 962903377        300.000                                 660.000              10.800.000
188 962914040        300.000                                 660.000              10.800.000
189 963151144        300.000                                 660.000              10.800.000
190 963198811        300.000                                 660.000              10.800.000
191 963247711        300.000                                 660.000              10.800.000
192 963284477        300.000                                 660.000              10.800.000
193 963310303        300.000                                 660.000              10.800.000
194 963356644        300.000                                 660.000              10.800.000
195 963374455        300.000                                 660.000              10.800.000
196 963383300        300.000                                 660.000              10.800.000
197 963417722        300.000                                 660.000              10.800.000
198 963453388        300.000                                 660.000              10.800.000
199 963464242        300.000                                 660.000              10.800.000
200 963566611        300.000                                 660.000              10.800.000
201 963571144        300.000                                 660.000              10.800.000
202 963585544        300.000                                 660.000              10.800.000
203 963812211        300.000                                 660.000              10.800.000
204 963871010        300.000                                 660.000              10.800.000
205 966093131        300.000                                 660.000              10.800.000
206 967932020        300.000                                 660.000              10.800.000
207 968598833        300.000                                 660.000              10.800.000
208 969760333        300.000                                 660.000              10.800.000
209 971680088        300.000                                 660.000              10.800.000
210 971853939        300.000                                 660.000              10.800.000
211 973039911        300.000                                 660.000              10.800.000
212 974158822        300.000                                 660.000              10.800.000
213 974798822        300.000                                 660.000              10.800.000
214 974901414        300.000                                 660.000              10.800.000
215 974963131        300.000                                 660.000              10.800.000
216 975150303        300.000                                 660.000              10.800.000
217 975650303        300.000                                 660.000              10.800.000
218 975744141        300.000                                 660.000              10.800.000
219 977478811        300.000                                 660.000              10.800.000
220 977911313        300.000                                 660.000              10.800.000
221 978043322        300.000                                 660.000              10.800.000
222 978274466        300.000                                 660.000              10.800.000
223 978425454        300.000                                 660.000              10.800.000
224 981008004        300.000                                 660.000              10.800.000
225 981071357        300.000                                 660.000              10.800.000
226 981421357        300.000                                 660.000              10.800.000
227 981431717        300.000                                 660.000              10.800.000
228 981432020        300.000                                 660.000              10.800.000
229 981997991        300.000                                 660.000              10.800.000
230 982417711        300.000                                 660.000              10.800.000
231 984527700        300.000                                 660.000              10.800.000
232 985413030        300.000                                 660.000              10.800.000
233 986564411        300.000                                 660.000              10.800.000
234 986820101        300.000                                 660.000              10.800.000
235 987997474        300.000                                 660.000              10.800.000
236 989327711        300.000                                 660.000              10.800.000
237 989954141        300.000                                 660.000              10.800.000

 

STT Số thuê bao STT Số thuê bao STT Số thuê bao
1 869272039       34 869918286        67 967518786
2 869304839       35 869944679        68 967537439
3 869304986       36 869950639        69 967564068
4 869317839       37 869953086        70 967714839
5 869328879       38 869955839        71 967752639
6 869329739       39 869972568        72 969023086
7 869358186       40 869986239        73 969794586
8 869359879       41 869986739        74 971154086
9 869367286       42 961334639        75 971155086
10 869376039       43 961410739        76 971255786
11 869392186       44 961506786        77 971572539
12 869394686       45 961584039        78 971840486
13 869800339       46 961621039        79 971846786
14 869817739       47 961725068        80 971944639
15 869820439       48 961806139        81 971954039
16 869822039       49 962427039        82 972396086
17 869836639       50 963774639        83 972495139
18 869836968       51 963908186        84 972812768
19 869841168       52 963947068        85 972874986
20 869841686       53 964295386        86 974812486
21 869843079       54 964351086        87 979404186
22 869844539       55 964506439        88 979745068
23 869845768       56 964657439        89 981131839
24 869850639       57 964832086        90 981460439
25 869855439       58 964915279        91 981845486
26 869870039       59 965063439        92 982544786
27 869872286       60 965372068        93 983209439
28 869878068       61 965403239        94 984253439
29 869882486       62 965491586        95 984935168
30 869901086       63 965520639        96 986148086
31 869902786       64 965834086        97 986524486
32 869912639       65 965951586        98 986540186
33 869914479       66 967260486        99 988904586

 

STT Số thuê bao STT Số thuê bao STT Số thuê bao STT Số thuê bao
1 868109922     34 868506627      67 868506673   100 868507718
2 868120022     35 868506628      68 868506674   101 868507719
3 868138822     36 868506629      69 868506675   102 868507720
4 868146611     37 868506630      70 868506680   103 868507721
5 868154477     38 868506631      71 868506681   104 868507723
6 868164400     39 868506632      72 868506682   105 868507724
7 868173322     40 868506634      73 868506683   106 868507725
8 868190404     41 868506635      74 868506684   107 868507726
9 868200505     42 868506636      75 868506685   108 868507727
10 868210101     43 868506637      76 868506687   109 868507728
11 868337722     44 868506640      77 868506690   110 868507730
12 868506601     45 868506641      78 868506691   111 868507731
13 868506602     46 868506642      79 868506692   112 868507732
14 868506603     47 868506643      80 868506693   113 868507734
15 868506604     48 868506645      81 868506694   114 868507735
16 868506607     49 868506646      82 868506695   115 868507738
17 868506608     50 868506647      83 868506696   116 868507740
18 868506609     51 868506648      84 868506697   117 868507741
19 868506610     52 868506649      85 868507701   118 868507742
20 868506612     53 868506651      86 868507703   119 868507743
21 868506613     54 868506652      87 868507704   120 868507745
22 868506614     55 868506653      88 868507705   121 868507746
23 868506615     56 868506654      89 868507706   122 868507747
24 868506616     57 868506657      90 868507707   123 868507748
25 868506617     58 868506658      91 868507708   124 868507749
26 868506618     59 868506659      92 868507709   125 868507751
27 868506619     60 868506661      93 868507710   126 868507752
28 868506620     61 868506662      94 868507712   127 868507753
29 868506621     62 868506663      95 868507713   128 868507754
30 868506623     63 868506664      96 868507714   129 868507756
31 868506624     64 868506670      97 868507715   130 868507757
32 868506625     65 868506671      98 868507716   131 868507758
33 868506626     66 868506672      99 868507717   132 868507759

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ:

  • Hỗ trợ dịch vụ online 24/7: 097.313.3579

Xin vui lòng liên hệ: Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp.

Mr: Hoàng Đức Trung. Điện thoại:   0983.436.159 – 097.313.3579

Email: trunghd1@viettel.com.vn –trunghd3333@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *