Sim số đẹp Viettel Vũng Tàu

Kho Sim Viettel Vũng Tàu giá rẻ

-Sim số đẹp cho Học Sinh.

-Sim số đẹp cho Sinh Viên.

-Sim số đẹp cho mọi gia đình.

Chúng túng tôi nhận giao Sim tận nhà, đăng ký chính chủ:

hotline: 097.313.3579

Danh sách sim số đẹp 

VIETTELGIÁ TIỀN VIETTELGIÁ TIỀN
0332.10.75.14150.000 VNĐ 0332.40.95.17250.000 VNĐ
0332.12.67.41150.000 VNĐ 0332.47.05.17250.000 VNĐ
0332.25.84.31150.000 VNĐ 0332.47.18.05250.000 VNĐ
0332.31.63.41150.000 VNĐ 0332.47.84.07250.000 VNĐ
0332.37.75.21150.000 VNĐ 0332.48.32.47250.000 VNĐ
0332.40.31.64150.000 VNĐ 0332.51.31.27250.000 VNĐ
0332.40.48.54150.000 VNĐ 0332.51.48.57250.000 VNĐ
0332.40.51.73150.000 VNĐ 0332.51.72.47250.000 VNĐ
0332.41.26.74150.000 VNĐ 0332.54.98.57250.000 VNĐ
0332.41.67.51150.000 VNĐ 0332.57.38.45250.000 VNĐ
0332.42.70.51150.000 VNĐ 0332.57.43.05250.000 VNĐ
0332.43.20.61150.000 VNĐ 0332.58.96.07250.000 VNĐ
0332.44.59.21150.000 VNĐ 0332.58.98.07250.000 VNĐ
0332.44.82.61150.000 VNĐ 0332.59.45.07250.000 VNĐ
0332.45.06.21150.000 VNĐ 0332.60.44.15250.000 VNĐ
0332.45.23.64150.000 VNĐ 0332.60.47.05250.000 VNĐ
0332.45.75.21150.000 VNĐ 0332.63.53.07250.000 VNĐ
0332.45.90.14150.000 VNĐ 0332.63.97.05250.000 VNĐ
0332.46.17.64150.000 VNĐ 0332.64.29.47250.000 VNĐ
0332.46.33.01150.000 VNĐ 0332.64.35.87250.000 VNĐ
0332.46.80.53150.000 VNĐ 0332.64.71.75250.000 VNĐ
0332.47.08.51150.000 VNĐ 0332.64.94.05250.000 VNĐ
0332.47.15.40150.000 VNĐ 0332.65.04.87250.000 VNĐ
0332.47.56.40150.000 VNĐ 0332.65.15.07250.000 VNĐ
0332.47.66.43150.000 VNĐ 0332.65.61.47250.000 VNĐ
0332.47.93.74150.000 VNĐ 0332.67.03.87250.000 VNĐ
0332.47.95.03150.000 VNĐ 0332.67.22.47250.000 VNĐ
0332.47.95.42150.000 VNĐ 0332.67.48.27250.000 VNĐ
0332.48.10.53150.000 VNĐ 0332.67.76.05250.000 VNĐ
0332.48.16.71150.000 VNĐ 0332.68.19.37250.000 VNĐ
0332.48.29.53150.000 VNĐ 0332.69.30.57250.000 VNĐ
0332.48.51.43150.000 VNĐ 0332.69.71.25250.000 VNĐ
0332.48.60.93150.000 VNĐ 0332.70.13.97250.000 VNĐ
0332.48.90.34150.000 VNĐ 0332.70.28.45250.000 VNĐ
0332.49.08.61150.000 VNĐ 0332.70.38.25250.000 VNĐ
0332.49.16.51150.000 VNĐ 0332.70.86.35250.000 VNĐ
0332.49.21.53150.000 VNĐ 0332.71.26.45250.000 VNĐ
0332.49.24.01150.000 VNĐ 0332.71.29.35250.000 VNĐ
0332.49.26.71150.000 VNĐ 0332.71.48.47250.000 VNĐ
0332.49.52.04150.000 VNĐ 0332.71.61.47250.000 VNĐ
0332.49.80.74150.000 VNĐ 0332.72.54.35250.000 VNĐ
0332.50.20.53150.000 VNĐ 0332.72.65.47250.000 VNĐ
0332.50.28.44150.000 VNĐ 0332.72.91.57250.000 VNĐ
0332.50.34.81150.000 VNĐ 0332.73.01.47250.000 VNĐ
0332.50.40.71150.000 VNĐ 0332.74.06.75250.000 VNĐ
0332.50.60.34150.000 VNĐ 0332.74.89.35250.000 VNĐ
0332.50.72.41150.000 VNĐ 0332.75.21.05250.000 VNĐ
0332.50.73.41150.000 VNĐ 0332.75.89.35250.000 VNĐ
0332.51.61.43150.000 VNĐ 0332.76.40.87250.000 VNĐ
0332.51.75.14150.000 VNĐ 0332.76.94.35250.000 VNĐ
0332.51.93.74150.000 VNĐ 0332.76.97.05250.000 VNĐ
0332.51.94.61150.000 VNĐ 0332.76.98.57250.000 VNĐ
0332.51.95.40150.000 VNĐ 0332.77.56.37250.000 VNĐ
0332.52.70.31150.000 VNĐ 0332.77.80.47250.000 VNĐ
0332.53.67.44150.000 VNĐ 0332.78.07.15250.000 VNĐ
0332.53.70.41150.000 VNĐ 0332.78.21.07250.000 VNĐ
0332.53.72.40150.000 VNĐ 0332.78.28.57250.000 VNĐ
0332.53.77.04150.000 VNĐ 0332.78.56.37250.000 VNĐ
0332.53.92.01150.000 VNĐ 0332.79.19.07250.000 VNĐ
0332.54.15.23150.000 VNĐ 0332.79.37.25250.000 VNĐ
0332.54.16.02150.000 VNĐ 0332.80.30.75250.000 VNĐ
0332.54.37.41150.000 VNĐ 0332.80.49.35250.000 VNĐ
0332.54.48.61150.000 VNĐ 0332.80.94.65250.000 VNĐ
0332.54.97.64150.000 VNĐ 0332.80.97.35250.000 VNĐ
0332.56.12.51150.000 VNĐ 0332.81.05.47250.000 VNĐ
0332.56.18.74150.000 VNĐ 0332.81.24.07250.000 VNĐ
0332.56.27.34150.000 VNĐ 0332.81.26.25250.000 VNĐ
0332.56.95.31150.000 VNĐ 0332.81.84.75250.000 VNĐ
0332.57.06.21150.000 VNĐ 0332.82.30.37250.000 VNĐ
0332.57.16.41150.000 VNĐ 0332.83.04.17250.000 VNĐ
0332.57.17.14150.000 VNĐ 0332.83.24.27250.000 VNĐ
0332.57.25.53150.000 VNĐ 0332.84.36.35250.000 VNĐ
0332.57.87.14150.000 VNĐ 0333.14.68.47250.000 VNĐ
0332.58.02.31150.000 VNĐ 0333.15.24.87250.000 VNĐ
0332.58.14.64150.000 VNĐ 0333.15.29.46250.000 VNĐ
0332.58.15.71150.000 VNĐ 0333.15.80.27250.000 VNĐ
0332.58.17.42150.000 VNĐ 0333.16.43.17250.000 VNĐ
0332.58.24.72150.000 VNĐ 0333.16.47.45250.000 VNĐ
0332.58.25.42150.000 VNĐ 0333.16.48.35250.000 VNĐ
0332.58.26.34150.000 VNĐ 0333.18.03.27250.000 VNĐ
0332.58.60.30150.000 VNĐ 0333.18.14.57250.000 VNĐ
0332.58.66.14150.000 VNĐ 0333.20.47.15250.000 VNĐ
0332.58.70.74150.000 VNĐ 0333.23.98.47250.000 VNĐ
0332.58.71.43150.000 VNĐ 0333.26.35.47250.000 VNĐ
0332.59.03.20150.000 VNĐ 0333.27.69.25250.000 VNĐ
0332.59.06.24150.000 VNĐ 0333.41.49.27250.000 VNĐ
0332.59.10.73150.000 VNĐ 0333.41.80.46250.000 VNĐ
0332.59.26.02150.000 VNĐ 0333.41.92.47250.000 VNĐ
0332.59.41.40150.000 VNĐ 0333.42.96.57250.000 VNĐ
0332.59.61.04150.000 VNĐ 0333.43.26.47250.000 VNĐ
0332.59.74.51150.000 VNĐ 0333.43.70.57250.000 VNĐ
0332.59.90.61150.000 VNĐ 0333.43.86.47250.000 VNĐ
0332.60.27.44150.000 VNĐ 0333.46.14.57250.000 VNĐ
0332.60.42.10150.000 VNĐ 0333.46.79.17250.000 VNĐ
0332.60.77.43150.000 VNĐ 0333.46.80.47250.000 VNĐ
0332.61.42.03150.000 VNĐ 0333.46.86.37250.000 VNĐ
0332.61.87.01150.000 VNĐ 0333.47.02.95250.000 VNĐ
0332.61.89.51150.000 VNĐ 0333.47.19.27250.000 VNĐ
0332.62.17.53150.000 VNĐ 0333.47.36.17250.000 VNĐ
0332.62.36.44150.000 VNĐ 0333.47.39.17250.000 VNĐ
0332.62.37.91150.000 VNĐ 0333.47.86.37250.000 VNĐ
0332.62.40.13150.000 VNĐ 0333.48.42.17250.000 VNĐ
0332.62.40.54150.000 VNĐ 0333.50.61.46250.000 VNĐ
0332.62.43.41150.000 VNĐ 0333.50.71.27250.000 VNĐ
0332.62.48.53150.000 VNĐ 0333.51.06.37250.000 VNĐ
0332.62.49.40150.000 VNĐ 0333.70.90.25250.000 VNĐ
0332.62.85.10150.000 VNĐ 0333.75.29.17250.000 VNĐ
0332.62.94.30150.000 VNĐ 0333.84.76.07250.000 VNĐ
0332.63.03.24150.000 VNĐ 0333.87.08.47250.000 VNĐ
0332.63.17.51150.000 VNĐ 0333.87.61.47250.000 VNĐ
0332.63.20.53150.000 VNĐ 0333.94.10.37250.000 VNĐ
0332.63.30.42150.000 VNĐ 0333.94.29.37250.000 VNĐ
0332.63.40.81150.000 VNĐ 0333.94.54.87250.000 VNĐ
0332.63.57.43150.000 VNĐ 0333.97.61.25250.000 VNĐ
0332.63.75.24150.000 VNĐ 0333.97.63.27250.000 VNĐ
0332.63.87.03150.000 VNĐ 0333.98.47.05250.000 VNĐ
0332.64.13.81150.000 VNĐ 0334.00.85.17250.000 VNĐ
0332.64.18.61150.000 VNĐ 0334.01.39.25250.000 VNĐ
0332.64.19.31150.000 VNĐ 0334.01.58.47250.000 VNĐ
0332.64.27.01150.000 VNĐ 0334.01.72.87250.000 VNĐ
0332.64.34.01150.000 VNĐ 0334.02.63.65250.000 VNĐ
0332.64.38.14150.000 VNĐ 0334.03.37.25250.000 VNĐ
0332.64.39.24150.000 VNĐ 0334.03.48.95250.000 VNĐ
0332.64.40.61150.000 VNĐ 0334.03.87.46250.000 VNĐ
0332.64.51.84150.000 VNĐ 0334.03.90.17250.000 VNĐ
0332.64.57.81150.000 VNĐ 0334.03.90.87250.000 VNĐ
0332.64.81.14150.000 VNĐ 0334.04.38.45250.000 VNĐ
0332.64.87.13150.000 VNĐ 0334.04.41.87250.000 VNĐ
0332.65.08.54150.000 VNĐ 0334.04.57.46250.000 VNĐ
0332.65.13.84150.000 VNĐ 0334.04.59.07250.000 VNĐ
0332.65.18.61150.000 VNĐ 0334.04.60.65250.000 VNĐ
0332.65.27.01150.000 VNĐ 0334.04.92.47250.000 VNĐ
0332.65.28.43150.000 VNĐ 0334.05.31.27250.000 VNĐ
0332.65.34.84150.000 VNĐ 0334.05.48.47250.000 VNĐ
0332.65.40.41150.000 VNĐ 0334.05.64.15250.000 VNĐ
0332.65.41.20150.000 VNĐ 0334.06.49.75250.000 VNĐ
0332.65.43.64150.000 VNĐ 0334.06.90.46250.000 VNĐ
0332.65.68.40150.000 VNĐ 0334.07.17.95250.000 VNĐ
0332.65.74.03150.000 VNĐ 0334.08.07.16250.000 VNĐ
0332.65.75.34150.000 VNĐ 0334.08.58.17250.000 VNĐ
0332.65.87.61150.000 VNĐ 0334.08.58.57250.000 VNĐ
0332.65.94.13150.000 VNĐ 0334.08.92.47250.000 VNĐ
0332.66.27.34150.000 VNĐ 0334.08.96.25250.000 VNĐ
0332.66.34.70150.000 VNĐ 0334.09.11.27250.000 VNĐ
0332.66.35.14150.000 VNĐ 0334.10.56.47250.000 VNĐ
0332.66.42.53150.000 VNĐ 0334.20.64.17250.000 VNĐ
0332.66.48.30150.000 VNĐ 0334.22.85.17250.000 VNĐ
0332.66.49.13150.000 VNĐ 0334.22.85.87250.000 VNĐ
0332.66.50.14150.000 VNĐ 0334.23.03.65250.000 VNĐ
0332.66.71.32150.000 VNĐ 0334.23.20.27250.000 VNĐ
0332.67.06.44150.000 VNĐ 0334.23.26.47250.000 VNĐ
0332.67.08.01150.000 VNĐ 0334.23.36.17250.000 VNĐ
0332.67.24.01150.000 VNĐ 0334.23.54.27250.000 VNĐ
0332.67.24.51150.000 VNĐ 0334.23.59.45250.000 VNĐ
0332.67.46.54150.000 VNĐ 0334.23.70.35250.000 VNĐ
0332.67.47.83150.000 VNĐ 0334.23.90.97250.000 VNĐ
0332.67.48.24150.000 VNĐ 0334.23.93.06250.000 VNĐ
0332.67.58.23150.000 VNĐ 0334.23.95.76250.000 VNĐ
0332.67.63.51150.000 VNĐ 0334.24.09.16250.000 VNĐ
0332.67.64.93150.000 VNĐ 0334.24.25.37250.000 VNĐ
0332.67.91.34150.000 VNĐ 0334.24.34.15250.000 VNĐ
0332.67.94.10150.000 VNĐ 0334.24.38.75250.000 VNĐ
0332.67.95.53150.000 VNĐ 0334.24.61.07250.000 VNĐ
0332.68.32.74150.000 VNĐ 0334.24.83.06250.000 VNĐ
0332.68.34.10150.000 VNĐ 0334.24.99.47250.000 VNĐ
0332.68.48.53150.000 VNĐ 0334.25.27.15250.000 VNĐ
0332.68.52.30150.000 VNĐ 0334.25.38.47250.000 VNĐ
0332.68.64.03150.000 VNĐ 0334.25.43.27250.000 VNĐ
0332.68.76.43150.000 VNĐ 0334.25.67.06250.000 VNĐ
0332.68.85.71150.000 VNĐ 0334.25.90.46250.000 VNĐ
0332.68.90.64150.000 VNĐ 0334.26.77.35250.000 VNĐ
0332.68.91.84150.000 VNĐ 0334.27.16.46250.000 VNĐ
0332.68.92.41150.000 VNĐ 0334.27.24.06250.000 VNĐ
0332.69.15.30150.000 VNĐ 0334.27.30.97250.000 VNĐ
0332.69.16.34150.000 VNĐ 0334.27.33.17250.000 VNĐ
0332.69.19.04150.000 VNĐ 0334.27.39.87250.000 VNĐ
0332.69.20.41150.000 VNĐ 0334.27.69.17250.000 VNĐ
0332.69.28.42150.000 VNĐ 0334.27.83.15250.000 VNĐ
0332.69.34.32150.000 VNĐ 0334.27.84.07250.000 VNĐ
0332.69.35.73150.000 VNĐ 0334.27.84.37250.000 VNĐ
0332.69.39.31150.000 VNĐ 0334.27.98.15250.000 VNĐ
0332.69.47.61150.000 VNĐ 0334.27.98.65250.000 VNĐ
0332.69.48.34150.000 VNĐ 0334.28.00.65250.000 VNĐ
0332.69.56.50150.000 VNĐ 0334.28.14.26250.000 VNĐ
0332.69.60.74150.000 VNĐ 0334.28.14.95250.000 VNĐ
0332.69.75.21150.000 VNĐ 0334.28.16.87250.000 VNĐ
0332.69.75.40150.000 VNĐ 0334.28.17.95250.000 VNĐ
0332.69.83.74150.000 VNĐ 0334.28.26.45250.000 VNĐ
0332.70.15.24150.000 VNĐ 0334.28.46.35250.000 VNĐ
0332.70.15.32150.000 VNĐ 0334.28.48.75250.000 VNĐ
0332.70.40.24150.000 VNĐ 0334.29.15.87250.000 VNĐ
0332.70.41.82150.000 VNĐ 0334.29.28.05250.000 VNĐ
0332.70.44.63150.000 VNĐ 0334.29.34.46250.000 VNĐ
0332.70.60.14150.000 VNĐ 0334.29.37.45250.000 VNĐ
0332.70.82.53150.000 VNĐ 0334.29.44.25250.000 VNĐ
0332.71.07.81150.000 VNĐ 0334.29.53.05250.000 VNĐ
0332.71.09.70150.000 VNĐ 0334.29.59.67250.000 VNĐ
0332.71.12.43150.000 VNĐ 0334.29.65.97250.000 VNĐ
0332.71.27.54150.000 VNĐ 0334.29.77.45250.000 VNĐ
0332.71.27.84150.000 VNĐ 0334.29.83.17250.000 VNĐ
0332.71.28.41150.000 VNĐ 0334.29.84.06250.000 VNĐ
0332.71.38.24150.000 VNĐ 0334.30.19.17250.000 VNĐ
0332.71.39.30150.000 VNĐ 0334.30.24.57250.000 VNĐ
0332.71.42.73150.000 VNĐ 0334.30.27.45250.000 VNĐ
0332.71.44.81150.000 VNĐ 0334.30.28.17250.000 VNĐ
0332.71.50.74150.000 VNĐ 0334.30.77.45250.000 VNĐ
0332.71.57.94150.000 VNĐ 0334.30.82.65250.000 VNĐ
0332.71.62.70150.000 VNĐ 0334.30.88.27250.000 VNĐ
0332.71.79.20150.000 VNĐ 0334.31.21.75250.000 VNĐ
0332.71.80.72150.000 VNĐ 0334.31.24.05250.000 VNĐ
0332.71.81.43150.000 VNĐ 0334.31.36.47250.000 VNĐ
0332.71.85.32150.000 VNĐ 0334.31.44.17250.000 VNĐ
0332.71.87.01150.000 VNĐ 0334.31.46.45250.000 VNĐ
0332.71.91.30150.000 VNĐ 0334.31.81.27250.000 VNĐ
0332.72.02.81150.000 VNĐ 0334.31.92.97250.000 VNĐ
0332.72.06.13150.000 VNĐ 0334.32.20.27250.000 VNĐ
0332.72.12.54150.000 VNĐ 0334.32.43.85250.000 VNĐ
0332.72.12.64150.000 VNĐ 0334.32.46.07250.000 VNĐ
0332.72.16.74150.000 VNĐ 0334.32.48.75250.000 VNĐ
0332.72.29.24150.000 VNĐ 0334.32.70.85250.000 VNĐ
0332.72.39.04150.000 VNĐ 0334.32.71.25250.000 VNĐ
0332.72.54.60150.000 VNĐ 0334.32.81.97250.000 VNĐ
0332.72.56.34150.000 VNĐ 0334.32.82.65250.000 VNĐ
0332.72.60.41150.000 VNĐ 0334.32.83.07250.000 VNĐ
0332.72.64.50150.000 VNĐ 0334.33.54.17250.000 VNĐ
0332.72.67.13150.000 VNĐ 0334.33.93.47250.000 VNĐ
0332.72.80.53150.000 VNĐ 0334.35.50.37250.000 VNĐ
0332.72.94.04150.000 VNĐ 0334.35.88.75250.000 VNĐ
0332.72.98.01150.000 VNĐ 0334.36.04.07250.000 VNĐ
0332.73.15.43150.000 VNĐ 0334.36.06.27250.000 VNĐ
0332.73.17.43150.000 VNĐ 0334.36.39.47250.000 VNĐ
0332.73.24.92150.000 VNĐ 0334.37.09.47250.000 VNĐ
0332.73.26.43150.000 VNĐ 0334.38.51.45250.000 VNĐ
0332.73.35.41150.000 VNĐ 0334.39.22.37250.000 VNĐ
0332.73.44.70150.000 VNĐ 0334.43.25.06250.000 VNĐ
0332.73.58.44150.000 VNĐ 0334.43.57.65250.000 VNĐ
0332.73.85.44150.000 VNĐ 0334.45.61.27250.000 VNĐ
0332.73.90.43150.000 VNĐ 0334.45.79.15250.000 VNĐ
0332.73.96.40150.000 VNĐ 0334.45.93.85250.000 VNĐ
0332.74.13.61150.000 VNĐ 0334.46.13.87250.000 VNĐ
0332.74.23.50150.000 VNĐ 0334.46.30.87250.000 VNĐ
0332.74.32.84150.000 VNĐ 0334.46.82.76250.000 VNĐ
0332.74.35.44150.000 VNĐ 0334.47.16.97250.000 VNĐ
0332.74.46.31150.000 VNĐ 0334.47.82.15250.000 VNĐ
0332.74.76.53150.000 VNĐ 0334.48.01.37250.000 VNĐ
0332.74.82.01150.000 VNĐ 0334.48.42.76250.000 VNĐ
0332.74.84.91150.000 VNĐ 0334.48.57.46250.000 VNĐ
0332.74.97.41150.000 VNĐ 0334.48.74.06250.000 VNĐ
0332.75.16.71150.000 VNĐ 0334.49.60.87250.000 VNĐ
0332.75.45.13150.000 VNĐ 0334.50.29.35250.000 VNĐ
0332.75.46.30150.000 VNĐ 0334.50.35.17250.000 VNĐ
0332.75.46.43150.000 VNĐ 0334.50.46.95250.000 VNĐ
0332.75.47.23150.000 VNĐ 0334.50.87.25250.000 VNĐ
0332.75.56.20150.000 VNĐ 0334.51.04.17250.000 VNĐ
0332.75.61.73150.000 VNĐ 0334.51.40.25250.000 VNĐ
0332.75.64.21150.000 VNĐ 0334.51.41.06250.000 VNĐ
0332.75.72.51150.000 VNĐ 0334.51.78.49250.000 VNĐ
0332.75.73.01150.000 VNĐ 0334.51.79.05250.000 VNĐ
0332.75.84.13150.000 VNĐ 0334.52.10.85250.000 VNĐ
0332.75.84.62150.000 VNĐ 0334.52.40.87250.000 VNĐ
0332.76.06.53150.000 VNĐ 0334.52.65.05250.000 VNĐ
0332.76.24.32150.000 VNĐ 0334.52.81.37250.000 VNĐ
0332.76.25.60150.000 VNĐ 0334.53.64.06250.000 VNĐ
0332.76.27.94150.000 VNĐ 0334.53.87.35250.000 VNĐ
0332.76.51.31150.000 VNĐ 0334.54.18.57250.000 VNĐ
0332.76.89.40150.000 VNĐ 0334.54.46.25250.000 VNĐ
0332.77.04.02150.000 VNĐ 0334.54.83.06250.000 VNĐ
0332.77.15.63150.000 VNĐ 0334.54.89.25250.000 VNĐ
0332.77.15.74150.000 VNĐ 0334.54.91.45250.000 VNĐ
0332.77.40.13150.000 VNĐ 0334.54.94.27250.000 VNĐ
0332.77.40.42150.000 VNĐ 0334.54.98.57250.000 VNĐ
0332.77.46.70150.000 VNĐ 0334.55.03.75250.000 VNĐ
0332.77.58.64150.000 VNĐ 0334.55.08.15250.000 VNĐ
0332.77.63.50150.000 VNĐ 0334.55.14.07250.000 VNĐ
0332.77.68.30150.000 VNĐ 0334.55.24.75250.000 VNĐ
0332.78.03.11150.000 VNĐ 0334.55.86.07250.000 VNĐ
0332.78.08.24150.000 VNĐ 0334.56.06.15250.000 VNĐ
0332.78.10.53150.000 VNĐ 0334.68.13.06250.000 VNĐ
0332.78.17.50150.000 VNĐ 0334.69.19.37250.000 VNĐ
0332.78.17.61150.000 VNĐ 0334.69.54.37250.000 VNĐ
0332.78.20.53150.000 VNĐ 0334.69.54.75250.000 VNĐ
0332.78.21.04150.000 VNĐ 0334.72.09.75250.000 VNĐ
0332.78.32.44150.000 VNĐ 0334.74.24.57250.000 VNĐ
0332.78.46.02150.000 VNĐ 0334.75.90.17250.000 VNĐ
0332.78.48.02150.000 VNĐ 0334.76.01.46250.000 VNĐ
0332.78.52.13150.000 VNĐ 0334.76.07.35250.000 VNĐ
0332.78.52.70150.000 VNĐ 0334.76.08.95250.000 VNĐ
0332.78.66.71150.000 VNĐ 0334.76.43.08250.000 VNĐ
0332.78.68.04150.000 VNĐ 0334.76.49.45250.000 VNĐ
0332.78.69.14150.000 VNĐ 0334.76.78.47250.000 VNĐ
0332.79.04.94150.000 VNĐ 0334.76.94.17250.000 VNĐ
0332.79.09.51150.000 VNĐ 0334.77.08.07250.000 VNĐ
0332.79.10.41150.000 VNĐ 0334.77.39.75250.000 VNĐ
0332.79.12.80150.000 VNĐ 0334.77.56.15250.000 VNĐ
0332.79.16.73150.000 VNĐ 0334.77.60.48250.000 VNĐ
0332.79.22.64150.000 VNĐ 0334.77.98.15250.000 VNĐ
0332.79.26.34150.000 VNĐ 0334.78.04.07250.000 VNĐ
0332.79.58.31150.000 VNĐ 0334.78.10.27250.000 VNĐ
0332.79.61.72150.000 VNĐ 0334.78.13.05250.000 VNĐ
0332.80.18.74150.000 VNĐ 0334.78.48.65250.000 VNĐ
0332.80.20.41150.000 VNĐ 0334.78.84.06250.000 VNĐ
0332.80.30.54150.000 VNĐ 0334.79.01.47250.000 VNĐ
0332.80.31.70150.000 VNĐ 0334.79.05.17250.000 VNĐ
0332.80.36.04150.000 VNĐ 0334.79.14.87250.000 VNĐ
0332.80.36.74150.000 VNĐ 0334.79.21.87250.000 VNĐ
0332.80.46.61150.000 VNĐ 0334.79.22.17250.000 VNĐ
0332.80.51.20150.000 VNĐ 0334.79.23.85250.000 VNĐ
0332.80.54.81150.000 VNĐ 0334.79.24.35250.000 VNĐ
0332.80.58.01150.000 VNĐ 0334.79.25.76250.000 VNĐ
0332.80.58.53150.000 VNĐ 0334.79.37.15250.000 VNĐ
0332.80.59.40150.000 VNĐ 0334.79.56.47250.000 VNĐ
0332.80.63.24150.000 VNĐ 0334.79.77.45250.000 VNĐ
0332.80.67.60150.000 VNĐ 0334.79.80.17250.000 VNĐ
0332.80.70.53150.000 VNĐ 0334.80.07.15250.000 VNĐ
0332.80.72.13150.000 VNĐ 0334.80.13.87250.000 VNĐ
0332.80.87.14150.000 VNĐ 0334.80.14.26250.000 VNĐ
0332.80.90.41150.000 VNĐ 0334.80.15.97250.000 VNĐ
0332.81.46.21150.000 VNĐ 0334.80.25.48250.000 VNĐ
0332.81.68.44150.000 VNĐ 0334.80.33.47250.000 VNĐ
0332.81.80.72150.000 VNĐ 0334.80.57.17250.000 VNĐ
0332.81.90.44150.000 VNĐ 0334.80.57.45250.000 VNĐ
0332.81.95.60150.000 VNĐ 0334.80.69.15250.000 VNĐ
0332.82.03.54150.000 VNĐ 0334.80.74.85250.000 VNĐ
0332.82.04.13150.000 VNĐ 0334.80.76.05250.000 VNĐ
0332.82.05.61150.000 VNĐ 0334.81.21.49250.000 VNĐ
0332.82.09.32150.000 VNĐ 0334.81.27.06250.000 VNĐ
0332.82.09.63150.000 VNĐ 0334.81.39.17250.000 VNĐ
0332.82.13.71150.000 VNĐ 0334.81.60.25250.000 VNĐ
0332.82.31.50150.000 VNĐ 0334.81.61.75250.000 VNĐ
0332.82.43.20150.000 VNĐ 0334.81.63.37250.000 VNĐ
0332.82.46.44150.000 VNĐ 0334.81.74.95250.000 VNĐ
0332.82.47.10150.000 VNĐ 0334.81.79.67250.000 VNĐ
0332.82.50.20150.000 VNĐ 0334.81.80.25250.000 VNĐ
0332.82.67.74150.000 VNĐ 0334.81.94.97250.000 VNĐ
0332.82.86.14150.000 VNĐ 0334.82.32.95250.000 VNĐ
0332.82.93.14150.000 VNĐ 0334.82.34.07250.000 VNĐ
0332.82.93.81150.000 VNĐ 0334.82.47.05250.000 VNĐ
0332.83.07.32150.000 VNĐ 0334.82.48.67250.000 VNĐ
0332.83.35.24150.000 VNĐ 0334.82.52.17250.000 VNĐ
0332.83.64.30150.000 VNĐ 0334.82.54.35250.000 VNĐ
0332.83.94.04150.000 VNĐ 0334.82.69.35250.000 VNĐ
0332.84.03.91150.000 VNĐ 0334.82.70.37250.000 VNĐ
0332.84.24.93150.000 VNĐ 0334.82.89.37250.000 VNĐ
0332.84.36.53150.000 VNĐ 0334.82.93.05250.000 VNĐ
0333.08.42.53150.000 VNĐ 0334.83.05.87250.000 VNĐ
0333.09.58.74150.000 VNĐ 0334.83.07.36250.000 VNĐ
0333.10.77.61150.000 VNĐ 0334.83.13.25250.000 VNĐ
0333.10.94.02150.000 VNĐ 0334.83.14.96250.000 VNĐ
0333.12.58.51150.000 VNĐ 0334.83.24.47250.000 VNĐ
0333.12.58.71150.000 VNĐ 0334.83.64.25250.000 VNĐ
0333.12.72.41150.000 VNĐ 0334.83.77.25250.000 VNĐ
0333.12.78.42150.000 VNĐ 0334.83.87.46250.000 VNĐ
0333.12.93.64150.000 VNĐ 0334.83.96.57250.000 VNĐ
0333.13.06.41150.000 VNĐ 0334.84.13.85250.000 VNĐ
0333.13.24.61150.000 VNĐ 0334.84.24.57250.000 VNĐ
0333.13.67.32150.000 VNĐ 0334.84.27.65250.000 VNĐ
0333.13.90.61150.000 VNĐ 0334.84.29.47250.000 VNĐ
0333.14.16.42150.000 VNĐ 0334.84.51.27250.000 VNĐ
0333.14.28.03150.000 VNĐ 0334.85.29.07250.000 VNĐ
0333.14.35.54150.000 VNĐ 0334.85.34.65250.000 VNĐ
0333.14.52.50150.000 VNĐ 0334.85.40.65250.000 VNĐ
0333.14.54.31150.000 VNĐ 0334.85.42.97250.000 VNĐ
0333.14.60.53150.000 VNĐ 0334.85.45.07250.000 VNĐ
0333.14.75.04150.000 VNĐ 0334.85.54.35250.000 VNĐ
0333.14.86.42150.000 VNĐ 0334.85.68.37250.000 VNĐ
0333.15.02.61150.000 VNĐ 0334.85.98.75250.000 VNĐ
0333.15.18.64150.000 VNĐ 0334.86.15.48250.000 VNĐ
0333.15.29.42150.000 VNĐ 0334.86.21.47250.000 VNĐ
0333.15.34.31150.000 VNĐ 0334.86.34.27250.000 VNĐ
0333.15.45.13150.000 VNĐ 0334.86.36.95250.000 VNĐ
0333.16.29.13150.000 VNĐ 0334.86.47.17250.000 VNĐ
0333.16.35.14150.000 VNĐ 0334.86.91.47250.000 VNĐ
0333.16.53.71150.000 VNĐ 0334.87.04.26250.000 VNĐ
0333.17.18.32150.000 VNĐ 0334.98.45.47250.000 VNĐ
0333.17.39.03150.000 VNĐ 0334.98.46.27250.000 VNĐ
0333.17.50.14150.000 VNĐ 0334.98.60.97250.000 VNĐ
0333.17.52.44150.000 VNĐ 0335.00.30.47250.000 VNĐ
0333.17.53.70150.000 VNĐ 0335.00.43.27250.000 VNĐ
0333.17.54.04150.000 VNĐ 0335.00.49.15250.000 VNĐ
0333.17.63.74150.000 VNĐ 0335.00.83.46250.000 VNĐ
0333.17.72.31150.000 VNĐ 0335.01.29.17250.000 VNĐ
0333.17.76.40150.000 VNĐ 0335.01.30.57250.000 VNĐ
0333.17.86.53150.000 VNĐ 0335.01.32.49250.000 VNĐ
0333.17.98.43150.000 VNĐ 0335.01.35.06250.000 VNĐ
0333.18.36.64150.000 VNĐ 0335.01.46.87250.000 VNĐ
0333.19.50.31150.000 VNĐ 0335.01.58.27250.000 VNĐ
0333.22.45.73150.000 VNĐ 0335.01.61.07250.000 VNĐ
0333.22.75.14150.000 VNĐ 0335.01.62.57250.000 VNĐ
0333.23.07.63150.000 VNĐ 0335.01.62.95250.000 VNĐ
0333.24.32.64150.000 VNĐ 0335.01.67.35250.000 VNĐ
0333.24.37.54150.000 VNĐ 0335.01.69.45250.000 VNĐ
0333.24.70.64150.000 VNĐ 0335.01.69.48250.000 VNĐ
0333.24.76.04150.000 VNĐ 0335.01.87.65250.000 VNĐ
0333.25.15.74150.000 VNĐ 0335.02.13.97250.000 VNĐ
0333.25.20.84150.000 VNĐ 0335.02.15.46250.000 VNĐ
0333.25.38.04150.000 VNĐ 0335.02.16.25250.000 VNĐ
0333.26.79.34150.000 VNĐ 0335.02.26.15250.000 VNĐ
0333.26.83.51150.000 VNĐ 0335.02.38.05250.000 VNĐ
0333.26.90.84150.000 VNĐ 0335.02.45.07250.000 VNĐ
0333.27.63.84150.000 VNĐ 0335.02.62.75250.000 VNĐ
0333.27.83.41150.000 VNĐ 0335.02.63.07250.000 VNĐ
0333.27.84.13150.000 VNĐ 0335.02.69.45250.000 VNĐ
0333.28.07.34150.000 VNĐ 0335.02.78.17250.000 VNĐ
0333.28.43.50150.000 VNĐ 0335.02.83.27250.000 VNĐ
0333.29.42.50150.000 VNĐ 0335.02.93.27250.000 VNĐ
0333.29.72.44150.000 VNĐ 0335.03.14.35250.000 VNĐ
0333.31.94.12150.000 VNĐ 0335.03.28.95250.000 VNĐ
0333.31.95.21150.000 VNĐ 0335.03.49.45250.000 VNĐ
0333.38.92.40150.000 VNĐ 0335.03.56.37250.000 VNĐ
0333.40.01.43150.000 VNĐ 0335.03.63.17250.000 VNĐ
0333.40.04.60150.000 VNĐ 0335.03.79.07250.000 VNĐ
0333.40.62.81150.000 VNĐ 0335.03.97.16250.000 VNĐ
0333.40.96.34150.000 VNĐ 0335.04.19.45250.000 VNĐ
0333.41.38.94150.000 VNĐ 0335.04.22.57250.000 VNĐ
0333.41.50.93150.000 VNĐ 0335.04.47.65250.000 VNĐ
0333.41.57.64150.000 VNĐ 0335.04.51.47250.000 VNĐ
0333.41.58.31150.000 VNĐ 0335.04.62.37250.000 VNĐ
0333.41.67.42150.000 VNĐ 0335.04.62.85250.000 VNĐ
0333.41.69.02150.000 VNĐ 0335.04.70.75250.000 VNĐ
0333.41.73.82150.000 VNĐ 0335.04.75.17250.000 VNĐ
0333.41.86.43150.000 VNĐ 0335.04.98.25250.000 VNĐ
0333.42.18.04150.000 VNĐ 0335.05.24.16250.000 VNĐ
0333.42.38.43150.000 VNĐ 0335.05.27.45250.000 VNĐ
0333.42.72.61150.000 VNĐ 0335.05.30.16250.000 VNĐ
0333.42.92.84150.000 VNĐ 0335.05.34.07250.000 VNĐ
0333.42.98.02150.000 VNĐ 0335.05.36.07250.000 VNĐ
0333.43.08.42150.000 VNĐ 0335.05.40.85250.000 VNĐ
0333.43.16.84150.000 VNĐ 0335.05.45.97250.000 VNĐ
0333.43.17.20150.000 VNĐ 0335.05.54.17250.000 VNĐ
0333.43.80.13150.000 VNĐ 0335.06.10.17250.000 VNĐ
0333.43.86.14150.000 VNĐ 0335.06.13.05250.000 VNĐ
0333.45.09.42150.000 VNĐ 0335.06.28.46250.000 VNĐ
0333.45.57.24150.000 VNĐ 0335.06.36.07250.000 VNĐ
0333.45.71.50150.000 VNĐ 0335.06.40.57250.000 VNĐ
0333.46.09.74150.000 VNĐ 0335.06.44.15250.000 VNĐ
0333.46.14.31150.000 VNĐ 0335.06.44.27250.000 VNĐ
0333.46.51.50150.000 VNĐ 0335.06.65.07250.000 VNĐ
0333.47.04.31150.000 VNĐ 0335.06.74.85250.000 VNĐ
0333.47.19.14150.000 VNĐ 0335.06.76.35250.000 VNĐ
0333.47.36.32150.000 VNĐ 0335.06.81.76250.000 VNĐ
0333.47.36.40150.000 VNĐ 0335.06.82.75250.000 VNĐ
0333.47.39.01150.000 VNĐ 0335.06.88.57250.000 VNĐ
0333.47.49.54150.000 VNĐ 0335.07.10.45250.000 VNĐ
0333.47.55.73150.000 VNĐ 0335.07.16.27250.000 VNĐ
0333.47.65.04150.000 VNĐ 0335.07.27.05250.000 VNĐ
0333.47.72.41150.000 VNĐ 0335.07.32.27250.000 VNĐ
0333.47.73.42150.000 VNĐ 0335.07.35.06250.000 VNĐ
0333.47.84.51150.000 VNĐ 0335.07.38.65250.000 VNĐ
0333.47.84.90150.000 VNĐ 0335.07.45.49250.000 VNĐ
0333.48.25.54150.000 VNĐ 0335.07.52.37250.000 VNĐ
0333.48.38.91150.000 VNĐ 0335.07.54.87250.000 VNĐ
0333.48.75.84150.000 VNĐ 0335.07.59.57250.000 VNĐ
0333.49.28.53150.000 VNĐ 0335.07.72.97250.000 VNĐ
0333.49.33.01150.000 VNĐ 0335.07.93.85250.000 VNĐ
0333.49.87.01150.000 VNĐ 0335.07.94.25250.000 VNĐ
0333.50.64.73150.000 VNĐ 0335.07.95.47250.000 VNĐ
0333.50.68.32150.000 VNĐ 0335.08.26.17250.000 VNĐ
0333.50.97.02150.000 VNĐ 0335.08.27.45250.000 VNĐ
0333.51.40.82150.000 VNĐ 0335.08.40.65250.000 VNĐ
0333.51.79.14150.000 VNĐ 0335.08.41.67250.000 VNĐ
0333.51.94.73150.000 VNĐ 0335.08.46.25250.000 VNĐ
0333.54.32.41150.000 VNĐ 0335.08.46.85250.000 VNĐ
0333.60.85.42150.000 VNĐ 0335.08.53.76250.000 VNĐ
0333.61.05.44150.000 VNĐ 0335.08.54.25250.000 VNĐ
0333.73.80.71150.000 VNĐ 0335.08.68.27250.000 VNĐ
0333.76.05.91150.000 VNĐ 0335.08.74.85250.000 VNĐ
0333.82.38.44150.000 VNĐ 0335.08.75.06250.000 VNĐ
0333.86.57.03150.000 VNĐ 0335.08.76.27250.000 VNĐ
0333.86.73.42150.000 VNĐ 0335.08.81.47250.000 VNĐ
0333.86.92.64150.000 VNĐ 0335.08.94.26250.000 VNĐ
0333.87.43.81150.000 VNĐ 0335.09.10.48250.000 VNĐ
0333.87.61.53150.000 VNĐ 0335.09.11.27250.000 VNĐ
0333.92.53.94150.000 VNĐ 0335.09.21.45250.000 VNĐ
0333.92.71.42150.000 VNĐ 0335.09.23.37250.000 VNĐ
0333.92.74.82150.000 VNĐ 0335.09.34.65250.000 VNĐ
0333.94.68.32150.000 VNĐ 0335.09.36.17250.000 VNĐ
0333.94.85.10150.000 VNĐ 0335.09.43.27250.000 VNĐ
0333.95.13.54150.000 VNĐ 0335.09.44.17250.000 VNĐ
0334.00.18.71150.000 VNĐ 0335.09.44.75250.000 VNĐ
0334.00.37.94150.000 VNĐ 0335.09.61.49250.000 VNĐ
0334.00.38.34150.000 VNĐ 0335.09.64.35250.000 VNĐ
0334.00.39.13150.000 VNĐ 0335.09.65.87250.000 VNĐ
0334.00.48.74150.000 VNĐ 0335.09.65.97250.000 VNĐ
0334.00.51.63150.000 VNĐ 0335.09.71.45250.000 VNĐ
0334.00.52.43150.000 VNĐ 0335.09.71.49250.000 VNĐ
0334.00.56.10150.000 VNĐ 0335.09.72.15250.000 VNĐ
0334.01.21.94150.000 VNĐ 0335.09.80.45250.000 VNĐ
0334.01.24.21150.000 VNĐ 0335.09.84.16250.000 VNĐ
0334.01.36.64150.000 VNĐ 0335.09.95.17250.000 VNĐ
0334.01.62.54150.000 VNĐ 0335.10.09.45250.000 VNĐ
0334.01.77.20150.000 VNĐ 0335.10.22.76250.000 VNĐ
0334.01.89.21150.000 VNĐ 0335.10.37.35250.000 VNĐ
0334.01.89.32150.000 VNĐ 0335.10.42.76250.000 VNĐ
0334.01.93.73150.000 VNĐ 0335.10.57.25250.000 VNĐ
0334.01.95.53150.000 VNĐ 0335.10.63.87250.000 VNĐ
0334.02.10.43150.000 VNĐ 0335.10.64.37250.000 VNĐ
0334.02.13.70150.000 VNĐ 0335.10.73.95250.000 VNĐ
0334.02.31.54150.000 VNĐ 0335.10.74.15250.000 VNĐ
0334.02.45.81150.000 VNĐ 0335.10.74.97250.000 VNĐ
0334.02.50.51150.000 VNĐ 0335.10.89.46250.000 VNĐ
0334.02.60.73150.000 VNĐ 0335.10.91.47250.000 VNĐ
0334.02.64.21150.000 VNĐ 0335.10.94.37250.000 VNĐ
0334.02.83.52150.000 VNĐ 0335.10.94.85250.000 VNĐ
0334.02.84.92150.000 VNĐ 0335.13.48.75250.000 VNĐ
0334.02.85.42150.000 VNĐ 0335.13.67.05250.000 VNĐ
0334.02.94.74150.000 VNĐ 0335.14.02.17250.000 VNĐ
0334.02.96.53150.000 VNĐ 0335.14.86.05250.000 VNĐ
0334.03.16.23150.000 VNĐ 0335.15.40.26250.000 VNĐ
0334.03.17.54150.000 VNĐ 0335.15.43.95250.000 VNĐ
0334.03.49.30150.000 VNĐ 0335.16.29.46250.000 VNĐ
0334.03.70.41150.000 VNĐ 0335.16.49.67250.000 VNĐ
0334.03.89.01150.000 VNĐ 0335.16.83.27250.000 VNĐ
0334.04.22.14150.000 VNĐ 0335.17.37.06250.000 VNĐ
0334.04.25.53150.000 VNĐ 0335.17.68.27250.000 VNĐ
0334.04.58.54150.000 VNĐ 0335.18.20.45250.000 VNĐ
0334.04.71.63150.000 VNĐ 0335.18.21.47250.000 VNĐ
0334.04.73.82150.000 VNĐ 0335.18.24.37250.000 VNĐ
0334.05.09.40150.000 VNĐ 0335.18.74.17250.000 VNĐ
0334.05.40.61150.000 VNĐ 0335.18.76.07250.000 VNĐ
0334.05.65.90150.000 VNĐ 0335.18.78.06250.000 VNĐ
0334.05.78.60150.000 VNĐ 0335.18.91.49250.000 VNĐ
0334.05.79.34150.000 VNĐ 0335.19.17.46250.000 VNĐ
0334.05.81.70150.000 VNĐ 0335.19.42.15250.000 VNĐ
0334.05.98.10150.000 VNĐ 0335.19.55.17250.000 VNĐ
0334.06.34.32150.000 VNĐ 0335.19.65.07250.000 VNĐ
0334.06.35.61150.000 VNĐ 0335.20.24.06250.000 VNĐ
0334.06.52.70150.000 VNĐ 0335.22.15.46250.000 VNĐ
0334.06.54.04150.000 VNĐ 0335.22.56.45250.000 VNĐ
0334.06.67.10150.000 VNĐ 0335.22.78.47250.000 VNĐ
0334.06.68.20150.000 VNĐ 0335.23.08.65250.000 VNĐ
0334.06.70.42150.000 VNĐ 0335.23.24.07250.000 VNĐ
0334.06.87.34150.000 VNĐ 0335.23.48.15250.000 VNĐ
0334.06.90.82150.000 VNĐ 0335.23.57.47250.000 VNĐ
0334.07.18.24150.000 VNĐ 0335.23.71.65250.000 VNĐ
0334.07.18.30150.000 VNĐ 0335.23.83.25250.000 VNĐ
0334.07.20.53150.000 VNĐ 0335.23.86.07250.000 VNĐ
0334.07.24.62150.000 VNĐ 0335.23.93.25250.000 VNĐ
0334.07.52.84150.000 VNĐ 0335.23.95.05250.000 VNĐ
0334.07.56.04150.000 VNĐ 0335.24.32.76250.000 VNĐ
0334.07.56.73150.000 VNĐ 0335.24.36.57250.000 VNĐ
0334.07.71.40150.000 VNĐ 0335.24.38.37250.000 VNĐ
0334.07.71.60150.000 VNĐ 0335.24.39.85250.000 VNĐ
0334.07.91.50150.000 VNĐ 0335.24.41.45250.000 VNĐ
0334.07.92.44150.000 VNĐ 0335.24.54.65250.000 VNĐ
0334.08.07.40150.000 VNĐ 0335.24.84.07250.000 VNĐ
0334.08.09.30150.000 VNĐ 0335.25.06.35250.000 VNĐ
0334.08.61.53150.000 VNĐ 0335.25.46.07250.000 VNĐ
0334.08.62.70150.000 VNĐ 0335.25.54.07250.000 VNĐ
0334.08.63.21150.000 VNĐ 0335.25.66.37250.000 VNĐ
0334.08.82.84150.000 VNĐ 0335.25.81.67250.000 VNĐ
0334.08.93.73150.000 VNĐ 0335.25.90.47250.000 VNĐ
0334.09.10.34150.000 VNĐ 0335.25.94.87250.000 VNĐ
0334.09.10.44150.000 VNĐ 0335.25.97.47250.000 VNĐ
0334.09.16.74150.000 VNĐ 0335.26.05.57250.000 VNĐ
0334.09.16.84150.000 VNĐ 0335.26.29.45250.000 VNĐ
0334.09.27.42150.000 VNĐ 0335.26.33.07250.000 VNĐ
0334.09.37.04150.000 VNĐ 0335.26.35.49250.000 VNĐ
0334.09.42.53150.000 VNĐ 0335.26.74.46250.000 VNĐ
0334.09.44.91150.000 VNĐ 0335.26.74.96250.000 VNĐ
0334.09.55.14150.000 VNĐ 0335.27.01.25250.000 VNĐ
0334.09.59.31150.000 VNĐ 0335.27.01.46250.000 VNĐ
0334.09.65.41150.000 VNĐ 0335.27.13.75250.000 VNĐ
0334.09.82.53150.000 VNĐ 0335.27.18.07250.000 VNĐ
0334.09.84.63150.000 VNĐ 0335.27.23.95250.000 VNĐ
0334.10.42.90150.000 VNĐ 0335.27.32.85250.000 VNĐ
0334.10.46.91150.000 VNĐ 0335.27.49.35250.000 VNĐ
0334.10.47.72150.000 VNĐ 0335.27.58.46250.000 VNĐ
0334.10.54.04150.000 VNĐ 0335.27.64.17250.000 VNĐ
0334.10.58.54150.000 VNĐ 0335.27.91.67250.000 VNĐ
0334.10.88.34150.000 VNĐ 0335.28.15.48250.000 VNĐ
0334.10.89.61150.000 VNĐ 0335.28.16.45250.000 VNĐ
0334.10.90.72150.000 VNĐ 0335.28.32.27250.000 VNĐ
0334.10.90.82150.000 VNĐ 0335.28.44.27250.000 VNĐ
0334.10.91.70150.000 VNĐ 0335.28.49.45250.000 VNĐ
0334.10.98.01150.000 VNĐ 0335.28.57.15250.000 VNĐ
0334.11.02.41150.000 VNĐ 0335.28.58.07250.000 VNĐ
0334.11.63.61150.000 VNĐ 0335.28.59.17250.000 VNĐ
0334.11.89.44150.000 VNĐ 0335.28.77.06250.000 VNĐ
0334.13.58.44150.000 VNĐ 0335.28.77.15250.000 VNĐ
0334.14.89.44150.000 VNĐ 0335.28.80.47250.000 VNĐ
0334.16.70.44150.000 VNĐ 0335.28.90.75250.000 VNĐ
0334.18.29.71150.000 VNĐ 0335.28.97.49250.000 VNĐ
0334.20.69.94150.000 VNĐ 0335.29.04.26250.000 VNĐ
0334.22.32.14150.000 VNĐ 0335.29.19.06250.000 VNĐ
0334.22.75.20150.000 VNĐ 0335.29.23.17250.000 VNĐ
0334.22.82.14150.000 VNĐ 0335.29.28.17250.000 VNĐ
0334.22.86.34150.000 VNĐ 0335.29.38.45250.000 VNĐ
0334.22.98.21150.000 VNĐ 0335.29.64.17250.000 VNĐ
0334.23.05.43150.000 VNĐ 0335.29.65.27250.000 VNĐ
0334.23.06.21150.000 VNĐ 0335.29.68.75250.000 VNĐ
0334.23.06.33150.000 VNĐ 0335.30.41.47250.000 VNĐ
0334.23.15.10150.000 VNĐ 0335.30.52.45250.000 VNĐ
0334.23.46.51150.000 VNĐ 0335.30.68.27250.000 VNĐ
0334.23.58.64150.000 VNĐ 0335.30.71.45250.000 VNĐ
0334.23.67.63150.000 VNĐ 0335.31.06.48250.000 VNĐ

Quý Khách chọn Sim liên hệ hotline: 097.313.3579 chúng tôi sẽ hỗ trợ đăng ký sim Chính chủ.

 

Thả ga lựa SIM SỐ ĐẸP Viettel Vũng Tàu

Chương trình ưu đãi hòa mạng di động trả sau:

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 chương trình khuyến mại (CTKM) sau:

CTPhí tham giaƯu đãi /thángMã KMMã BCCS KHDN
Gói nội mạngData
T70k70.0001000 p (áp dụng cuộc gọi dưới 10 phút)982
B100K100.0001000 phútMimaxCTKM335983
B150K150.0001000DmaxCTKM408984

-Cước Thuê bao tháng: 50.000 Đồng/Tháng.

-Phí tham gia tháng đầu tiên ( đã bao gồm VAT, chưa bao gồm cước thuê bao tháng)= Phí tham gia tháng/ 30 ngày *số ngày còn lại trong tháng.

-Thời gian cam kết và hưởng chương trình ưu đãi: 12 tháng kể từ tháng hòa mạng. Trong thời gian cam kết, thuê bao không được phép cắt hủy hoặc chuyển đổi sang thuê bao trả trước, thuê bao chuyển chủ quyền vẫn được bảo lưu chương trình ưu đãi.

Phí hòa mạng hết bao nhiêu tiền!

Quý khách hàng tham gia hòa mạng số đẹp trả sau phí tham gia 60.000 Đồng  được sở hữu ngày một sim số đẹp Viettel.

Kho số đẹp trả sau:

Danh sách số đẹp chọn lọc như sau

STTSố thuê baoTiền Cam kết / thángSố tháng cam kếtPhí hòa mạngCước đóng trước (Đóng trước cước 2 tháng, trừ vào tháng thứ 35, 36)
10868.04.6688      1.000.0003660.000                          2.000.000
20869.15.6868 1,000,0003660.000 2,000,000
30868.074.888         600.0003660.000                          1.200.000
40961.88.55.00         600.0003660.000                          1.200.000
50962.77.88.00         600.0003660.000                          1.200.000
60962.88.66.44         600.0003660.000                          1.200.000
70963.052.666         600.0003660.000                          1.200.000
80963.11.66.44         600.0003660.000                          1.200.000
90965.66.00.11         600.0003660.000                          1.200.000
100967.11.77.33         600.0003660.000                          1.200.000
110967.77.22.44         600.0003660.000                          1.200.000
120968.44.00.22         600.0003660.000                          1.200.000
130968.44.99.11         600.0003660.000                          1.200.000
140969.88.00.33         600.0003660.000                          1.200.000
150974.11.99.33         600.0003660.000                          1.200.000
160974.88.22.33         600.0003660.000                          1.200.000
170975.00.66.11         600.0003660.000                          1.200.000
180978.77.22.44         600.0003660.000                          1.200.000
190982.11.44.00         600.0003660.000                          1.200.000
200982.55.44.11         600.0003660.000                          1.200.000
210984.88.22.00         600.0003660.000                          1.200.000
220984.88.55.11         600.0003660.000                          1.200.000
230986.44.99.11         600.0003660.000                          1.200.000
240987.22.00.44         600.0003660.000                          1.200.000
250987.33.22.00         600.0003660.000                          1.200.000
260868.04.77.99         500.0003660.000                          1.000.000
270868.10.77.99         500.0003660.000                          1.000.000
280961.314.314         500.0003660.000                          1.000.000
290961.324.324         500.0003660.000                          1.000.000
300961.341.341         500.0003660.000                          1.000.000
310961.342.342         500.0003660.000                          1.000.000
320961.354.354         500.0003660.000                          1.000.000
330961.364.364         500.0003660.000                          1.000.000
340971.694.694         500.0003660.000                          1.000.000
350971.751.751         500.0003660.000                          1.000.000
360975.00.88.22         500.0003660.000                          1.000.000
370985.22.66.00         500.0003660.000                          1.000.000
380869.157.666         450.0003660.000                             900.000
390869.197.666         450.0003660.000                             900.000
400869.227.666         450.0003660.000                             900.000
410869.257.666         450.0003660.000                             900.000
420869.631.666         450.0003660.000                             900.000
430869.635.666         450.0003660.000                             900.000
440969.768.468         450.0003660.000                             900.000
450868.03.3579         400.0003660.000                             800.000
460868.04.3579         400.0003660.000                             800.000
470868.14.3579         400.0003660.000                             800.000
480868.26.3579         400.0003660.000                             800.000
490868.50.3579         400.0003660.000                             800.000
500868.54.3579         400.0003660.000                             800.000
510868.64.3579         400.0003660.000                             800.000
520869.156.555         400.0003660.000                             800.000
530869.157.555         400.0003660.000                             800.000
540869.158.555         400.0003660.000                             800.000
550869.159.555         400.0003660.000                             800.000
560869.650.555         400.0003660.000                             800.000
570869.651.555         400.0003660.000                             800.000
580869.910.555         400.0003660.000                             800.000
590869.912.555         400.0003660.000                             800.000
600869.913.555         400.0003660.000                             800.000
610869.916.555         400.0003660.000                             800.000
620963.402.777         400.0003660.000                             800.000
630964.895.777         400.0003660.000                             800.000
640981.740.555         400.0003660.000                             800.000
650981.748.555         400.0003660.000                             800.000
660981.920.555         400.0003660.000                             800.000
670961.10.55.77         300.0003660.000                             600.000
680962.517.333         300.0003660.000                             600.000
690962.75.88.33         300.0003660.000                             600.000
700963.38.33.00         300.0003660.000                             600.000
710967.93.20.20         300.0003660.000                             600.000
720969.760.333         300.0003660.000                             600.000
730975.74.41.41         300.0003660.000                             600.000
740981.008.004         300.0003660.000                             600.000

 

SIM SỐ ĐẸP LOẠI 2:

SIM SỐ ĐẸPSIM SỐ ĐẸPSIM SỐ ĐẸPSIM SỐ ĐẸP
96169225516431547471642689292869933488
96149445516431813131642699555869922236
96126141416470600221642788282869927288
96131770016470887871642790333869949421
96357114416537141111642766060869917966
97303991116438430301642719898869928638
86863357916549333881642803111869901086
98153855516728245671642718383869923723
86801779916462900551642715511869900932
165464444716460899551642789898869937499
165721447716595565521642667878869902499
164899799416466744881642651212869909166
165330996616496501231642636262869841972
165275119916496311551642631144869838335
164796545416496988331642720101869836198
164884444516677975751642727878869841001
164792090916676088331642718787869841686
165945611116559803031642694242869820439
164793133316554199001642765757869833188
164792010116684778771642731818869822837
164797020216694100771642707711869810880
166539007716566571111642698899869800067
164549363616563581111642698877869999041
164526442216621591111642631188869992466
164581012316654966441642756611869957227
164802262216427999911643272020869972988
164305131316424255331645969390869995438
164251080816424100331646365500869953086
164800959516423778781646351144869952224
164324191916423577221647324747869955911
164308003316424336331654739555869987388
164202282816423622001654734242964190370
164205114416423722991658431515983951088
165457811116423777221642162233869249499
164204771116424055771646035588869348848
165266266416423655661654175533869325557
164975446616429177221648030609869312442
165514711116423566771652236633869352011
164781191116429561111652241666869344578
164615191916429998971647185566869312220
164720357916429675551653906777869344401
164618511116423800771644970088869346046
164757272716423699881663016060869331978
164968676616423688001663141555869320238
164412848416429437371663183344869344365
164401011116423911331663025533869330878
164403033316434180801647582111869394686
164410262616439711001649579966869388766
164753949416436423231658216644869375378
164751747416429188661663087676869366322
166389050516429155771663107474869366309
165753121216438799111663122227869376039
166915262616439465651662990991869311324
166815611116435567671646614111869301084
166815050516437511991667319555869300780
166913313116435160601647474545869303788
165749990016429099001649422424971130884
165753277716435046461646422255971160776
166812828216435266111647422121967284004
166816080816434658581667983555968511962
166816272716434966111657156565965834086
166914565616437540401655767700969821958
166911959516434463631655903111981301621
166817443316450355221652028181981301620
165751585816429347471652043111961648800
166815998816434922441652763111961684433
165563868616429472721659717333961432277
166915656516450023331664270033961452727
166815030316450341111669356622961735577
166915118816439736361665186111961494422
166812887716437465651665155454961084242
166915606016439388771669745666961304848
166814550016438733221668827171963284477
165749611116438733001669804477984444017
1669130505164387277716698096961654891212
1668158787164638885516687612121657186611
1669155955164388688116692396661657180707
1669155151164450676716546296291657300033
1669142626164452020216587156781649953737
1668130888164453131316573493491684087799
1669149988164453454516554304301649945588
1668142111164451114416456176171646920909
1669134555164451001116928128121649948822
1668135511164452662216463923921643772828
1669152333164288959516944044041643544445
1669144141164289338816479922441645380404
1668140101164704575716421166001645233300
1668152727164822711116491155221644015353
1668143344164723727216757788221643039393
1669153111164631535316761100331645856060
1668132323164736911116565511331643122424
1669134333164359383816486699111643099595
1669142727164359505016574488221643046363
1669129090164353885516464422771648011717
1669133433164360242416340066221643230088
1669132121164232778816592244331647273300
1668133331164360404016584422771643092929
1668150099164233020216584499661642161177
1666658777165904747416562288111642044545
1666735050165331311116323355111642014949
1672586677165233011116569900551642034747
1666733434165232757516520033221643994242
166667959516479071719768813051642050123
166668616116595211449768794631642014343
166664464616448688009831469751654628333
166672113316430247478685066021643986464
166669887716580790908685066011643965252
165276494916466609098685155911643973232
167651101016630763638685155901643920101
169245223316578731118685155871652823737
169250662216446370708685155841643915777
169248707016484647778685155831643956363
169244040416474573738685155811643915858
169249788816474798988685155801655100900
169244696916573201018685155781646779111
169244644816690611448685155761649780077
169399699216672544558685155741647173366
169248828216625401118685155731646210111
169248553316626133668685155721643457575
169247777116624960608685155711643494643
169244727216624836368685155701643416161
169249335516624577338685155641643493232
169248252516625644668685155631643493535
164831012316669004048685155621643448787
169242577716668733228685155611643485656
169242113316684285558685155601643411611
169242566616692543338685155571643391313
169234858516651432328685155541644137171
169243883316692811228685155531647567474
169243177716683146468685155501644142929
169242551116692855118685155491647548787
169242550016562789898685155481647506767
169242663316569044558685155471648530505
169242656516653711668685155461669149111
169242222416653811668685155451668145252
169243646416652500888685155431668161414
169236919116653031318685155421669130666
169237433316652888668685155411668159090
169237006616654902028685155401668141555
169243331116450281118685155371668158484
166815776616489866228685155361669154488
169243333516647000228685155341669146555
166814113316574606068685155321668131010
166913336616457327278685155311668129333
166913334416455411888685155301668145511
166913333716456612128685155281672602626
169242003316453599008685155271668148989
169236331116455306668685155261655618555
169235880016445049998685155241668144440
169243255516445244008685155231669140808
167647566616445153338685155211655521234
169534332216445277338685155201668142828
169533090916445423238685155181669145500
169241077716444177448685155171668130099
169240883316444228228685155141668140099
169533727216443597778685155131668130077
169237424216443744228685155121669132277
169535552216443614148685155101668145050
169534737316443010108685155091669129933
169431447716443521218685155081672598811
169243665516444831318685155071668150055
169243755516444855228685155061666725959
169534484816443631318685155051666745454
169241272716444547498685155041666654111
169427747716443704048685155031666723131
169531060616443671118685155021666745656
169432030316444688008685155011666680088
169534003316443055448685086971666736699
169426636316443217178685086951655583232
169240477716444145498685086941659964466
169533343416443114118685086931692500888
169427323216443621218690241241692479933
169427303016443507778690222631692499191
169531131316443488008690211831692477766
169243115516443600778691909971692481166
169535774416441191918692011961692436262
166221111216442031318691301891692419292
165314655516428858818691247381692396677
165668055516428388998691331281692437070
166850991116428788228691507501692438666
166605979716428788118690617381692422223
165216246816428633118690770211692420077
166429633316428467778690704981692433733
166467777516428326268690444321692432211
164260909016428683808690446381692433334
164249717116427333998691661241692418855
164250141416427712128698889221668142727
164257338816427655008698772981669142333
164315004416428688448698885941668131234
164797494916427690908698461771692363111
166531551116428300338698718811692355855
166545003316427713138698543881695325757
164573393316427765658698742741692401177
164514233316427649498698517661694311511
164583228816427420208698824861692423322
164745411116426836368698474981694265533
164321440016426371718698624881694311717
164726997716427285858698782981695340022

 

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ:

 • Hỗ trợ dịch vụ online 24/7: 097.313.3579

Xin vui lòng liên hệ: Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp.

Mr: Hoàng Đức Trung. Điện thoại:   0983.436.159 – 097.313.3579

Email: trunghd1@viettel.com.vn –trunghd3333@gmail.com.

Sim số đẹp – ý nghĩa về những con số

Sim đẹp Vũng Tàu

sim số đẹp
sim số đẹp

Tại sao bạn lại muốn mua sim số đẹp!

-Bạn cần một vận may mắn.

-Bạn cần phát tài.

Và có rất nhiều câu trả lời !

Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, Máy điện thoại  đã trở thành món đồ “bất ly thân”. Và ai cung muốn mình được sở hữu một số điện thoại thập víp như: Tứ Quý, Tam Quý , Phong Thủy, Hợp Tuổi, số dễn nhớ, số tiến…..  Nhằm thỏa mãn khao khát của tất cả mọi người Viettel Vũng Tàu sẽ cung cấp tới Quý Khách Hàng  Ý nghĩa về những con số Như sau:

số đẹpÝ NGHĨASim Số Đẹp
SỐ 1“Nhất”- Là số thể hiện sự vững chắc, biểu tượng cho sự quyết tâm.SIM SỐ ĐẸP
Số: 2 “Mãi” – Là số thể hiện sự dài lâu, mãi mãi. Phù hợp khi kết hợp với các số 6, 8, 9 SIM SỐ ĐẸP
Số: 3 “Tài” – Là số thể hiện sự vững chắc, hài hòa, thích hợp với những người làm ăn. SIM SỐ ĐẸP
Số: 4 “Tử” – Nhiều người không thích vì họ phát âm là Tứ giống như chữ “Tử”. SIM SỐ ĐẸP
Số: 5 “Sinh” – Là số đứng giữa, mang giá trị kết hợp, biểu trưng cho sự trường tồn, bất diệt. SIM SỐ ĐẸP
Số: 6 “Lộc” – Theo quan điểm kinh doanh thì số 6 mang lại nhiều may mắn. Hai số 6 và 8 ghép lại là “lộc phát”(68) hoặc “phát lộc”(86) SIM SỐ ĐẸP
Số: 7“Thất” (mất mát). SIM SỐ ĐẸP
Số: 8“Phát” – Theo quan điểm kinh doanh thì số 8 mang lại nhiều may mắn SIM SỐ ĐẸP
Số: 9  “Cửu”- Là con số có giá trị cao nhất thể hiện cho sự vĩnh cửu trường tồn. SIM SỐ ĐẸP
Số: 0 “Không” – Theo quan điểm phong thủy, số 0 mang lại nhiều man mắn, thích hợp với phụ nữ. SIM SỐ ĐẸP
Số: 39, 79 Số : Thần Tài. 39 là thần tài nhỏ,79 là thần tài lớn. SIM SỐ ĐẸP
Số: 38, 78 Số : Ông Địa. SIM SỐ ĐẸP
Số: 68, 86 Số : Lộc phát SIM SỐ ĐẸP
Số:36, 66 Tài lộc SIM SỐ ĐẸP
Số:83:Phát tài SIM SỐ ĐẸP
Số:58 Số Sinh phát SIM SỐ ĐẸP
Số: 95 Số : Trường sinh SIM SỐ ĐẸP
Số:456 Số : Bốn mùa sinh lộc SIM SỐ ĐẸP
Số:569 Số : Phúc – Lộc – Thọ SIM SỐ ĐẸP
Số:1102 Số : Nhất nhất ko nhì / Độc nhất vô nhị SIM SỐ ĐẸP
Số:4078 Số : Bốn mùa không thất bát SIM SỐ ĐẸP
Số:0578 Số : Không năm nào thất bát SIM SỐ ĐẸP
Số:1486 Số : 1 năm 4 mùa phát lộc SIM SỐ ĐẸPSIM SỐ ĐẸP
Số:4953 Số : 49 chưa qua 53 đã tới (Số tử / Tử vi) SIM SỐ ĐẸP
Số:6886 / 8668 Số : Lộc phát phát lộc / Phát lộc lộc phát SIM SỐ ĐẸP
Số:8386 / 8683 Số : Phát tài phát lộc / Phát lộc phát tài SIM SỐ ĐẸP
Số:1368 Số : Dãy số đuôi 1368 là dãy số đẹp đặc biệt với người kinh doanh, được quan niệm là “Sinh Tài Lộc Phát” . SIM SỐ ĐẸP
Số:01234 Tay trắng đi lên, 1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh SIM SỐ ĐẸP
Số:14861 năm 4 mùa phát lộc / 1 năm 4 mùa lộc phát SIM SỐ ĐẸP
Số:456 4 mùa sinh lộc, cả năm tốt đẹp SIM SỐ ĐẸP
Số:495349 chưa qua 53 đã tới SIM SỐ ĐẸP
Số:569 Phúc – Lộc – Thọ SIM SỐ ĐẸP
Số 15.16.18 Mỗi năm – mỗi lộc – mỗi phátSIM SỐ ĐẸP
Số:18.18.18 Số : Mỗi năm 1 phátSIM SỐ ĐẸP
Số:19.19.19 Số : 1 bước lên trờiSIM SỐ ĐẸP
Số:1102 Số : Độc nhất vô nhịSIM SỐ ĐẸP
Số:2204 Số : Mãi mãi không chếtSIM SỐ ĐẸP
Số:6686 Số : Lộc lộc phát lộcSIM SỐ ĐẸP
Số:5555 Số : Sinh đường làm ănSIM SỐ ĐẸP
Số:5656 Số : Sinh lộc sinh lộcSIM SỐ ĐẸP
Số:0578 Số : Không năm nào thất bátSIM SỐ ĐẸP
Số:1111 Số : Tứ trụ vững chắcSIM SỐ ĐẸP
Quý khách muố trải nghiệm và được sở hữu những số đẹp như trê xin vui log click vào đây  SIM SỐ ĐẸP

Mọi chi tiết xin liên hệ tới tất cả các cửa hàng Viettel :

 1. Viettel Vũng Tàu-
 2. Viettel Long Điền
 3. Viettel Bà Rịa
 4. Viettel Tân Thành
 5. VIettel Châu Đức
 6. Viettel Xuyên Mộc
 7. Viettel Công Đaỏ

Xin vui lòng liên hệ: Viettel Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp.

Mr: Hoàng Đức Trung. Điện thoại:   0983.436.159 – 097.313.3579

Mail: trunghd1@viettel.com.vn –trunghd3333@gmail.com.

– See more at: http://viettelbrvt.com/viettel-tan-thanh-lap-dat-internet-cap-quang/#sthash.MRjX3BrY.dpuf

Chương trình ưu đãi dành cho Quý Khách Hàng hòa mạng Di Động Viettel Vũng Tàu

VIETTEL VŨNG TÀU
VIETTEL VŨNG TÀU

Chương Trình khách hàng trọn điểm

(Dành cho Khách hàng trong danh sách lựa chọn)

Cám ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ Di động và các dịch vụ khách của Viettel Vũng Tàu. Viettel Vũng Tàu nhằm đáp lại sự tin tưởng của Quý Khánh Hàng, Viettel đưa ra các chương trình ưu đãi khi Quý Khách Hàng sử dụng dịc vụ Di Động của Viettel như sau:

 • Tom690: Gọi nôị mạng và ngoại mạng 690 Đồng/Phút.
 • Được đăng ký gói DK3:  – Miễn phí tất cả cá cuộc gọi nội mạng dưới 10 Phút – Phí tham gia 3000 Đồng/1 ngày.
 • Quý Khách Hàng được tham gia Gói V79N: Miễn phí 500 Phút gọi nội mạng và 100 phút gọi ngoại mạng chỉ với 79.000Đồng/ Tháng( Chu kỳ 30 ngày).
 • Quý Khách Hàng được tham gia Gói V99N: Miễn phí 1.000 Phút gọi nội mạng và 100 phút gọi ngoại mạng chỉ với 99.000Đồng/ Tháng( Chu kỳ 30 ngày).
 • Được tham gia gói Mimax25:Quý Khách được miễn phí 2G Tốc độ cao ( Hết 2G tổng đài tự động ngắt kết nối không truy cập internet được nữa) – Phí tham gia : 25.000 Đồng/Tháng
 • Được tham gia gói Mimax35:Quý khách được miễn phí 1.2G tốc độ cao (Hết1.2G tốc độ cao Quý Khách hàng vẫn truy cập được internet nhưng tốc độ thấp hơn chu kỳ 30 ngày) – Phí tha gia: 35.000Đồng/Tháng .

Trân trọng cám ơn Quý Khách Hàng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Đức Trung – P. Khách hàng doanh nghiệp -Viettel Bà Rịa Vũng Tàu

Email: trunghd3333@gmail.com – trunghd1@viettel.com.vn

VIETTELBRVT.COM

 

Sim số đẹp Viettel Vũng Tàu (Khuyến mãi Tháng 2/2016)

 SIM SỐ ĐẸP Viettel với các tính năng ưu việt sau!

 • Quý khách được sở hữu ngày một SIM SỐ ĐẸP (Với một kho SIM Quý khách hàng tha hồ lựa chọn: thần tài – tam hoa – tứ quý  -lộc phát – phát lộc – số tiến – số taxi ….)
 • gọi siêu rẻ.
 • Lướt web thoải mái
 • Nhắn tin tẹt ga.

Viettel Vũng Tàu trong tháng 2 năm 2017 có các gói cước ưu đãi dành cho Quý Khách Hàng hòa mạng  dịch vụ di động trả sau như sau:

CTPhí tham giaƯu đãi /tháng
Gói nội mạngData
T70k70.0001000 p (áp dụng cuộc gọi dưới 10 phút)
B100K100.0001000 phútMimax
B150K150.0001000Dmax

Mimax: là Gói cước Internet trọn gói trong vòng 30 ngày.Quý Khách hàng sử dụng Internet 600M lưu lượng tốc độ  cao, hết  600M lưu lượng tốc độ cao Quý Khách vẫn sử dụng được internet nhưng  tốc độ thấp hơn).

Dmax: là Gói cước Internet trọn gói trong vòng 30 ngày.Quý Khách hàng sử dụng Internet  1,5G lưu lượng tốc độ  cao, hết  1,5G lưu lượng tốc độ cao Quý Khách vẫn sử dụng được internet nhưng  tốc độ thấp hơn).

Danh sách SIM SỐ ĐẸP Quý Khách tha hồ Lựa chọn:

Số đẹp loại 1: (Cam kết sử dụng trong vòng 36 tháng)

STTSố thuê baoTiền Cam kết / thángHòa mạng mới: đóng trước 2 tháng + 60.000 phí hòa mạng Giá bán đứt, chuyển sang trả trước
1981417777        1.700.000                               3.460.000               61.200.000
2868046688        1.000.000                               2.060.000               36.000.000
3961046868        1.000.000                               2.060.000               36.000.000
4961406868        1.000.000                               2.060.000               36.000.000
5869837777           800.000                               1.660.000               28.800.000
6983201111           700.000                               1.460.000               25.200.000
7868073888           600.000                               1.260.000               21.600.000
8868074888           600.000                               1.260.000               21.600.000
9868092888           600.000                               1.260.000               21.600.000
10868093888           600.000                               1.260.000               21.600.000
11868112277           600.000                               1.260.000               21.600.000
12961885500           600.000                               1.260.000               21.600.000
13962444446           600.000                               1.260.000               21.600.000
14962778800           600.000                               1.260.000               21.600.000
15962886644           600.000                               1.260.000               21.600.000
16963052666           600.000                               1.260.000               21.600.000
17963116644           600.000                               1.260.000               21.600.000
18965660011           600.000                               1.260.000               21.600.000
19967117733           600.000                               1.260.000               21.600.000
20967772244           600.000                               1.260.000               21.600.000
21968440022           600.000                               1.260.000               21.600.000
22968449911           600.000                               1.260.000               21.600.000
23968668800           600.000                               1.260.000               21.600.000
24969880033           600.000                               1.260.000               21.600.000
25974119933           600.000                               1.260.000               21.600.000
26974882233           600.000                               1.260.000               21.600.000
27975006611           600.000                               1.260.000               21.600.000
28978772244           600.000                               1.260.000               21.600.000
29982114400           600.000                               1.260.000               21.600.000
30982554411           600.000                               1.260.000               21.600.000
31984882200           600.000                               1.260.000               21.600.000
32984885511           600.000                               1.260.000               21.600.000
33985770055           600.000                               1.260.000               21.600.000
34986449911           600.000                               1.260.000               21.600.000
35987220044           600.000                               1.260.000               21.600.000
36987332200           600.000                               1.260.000               21.600.000
37868047799           500.000                               1.060.000               18.000.000
38868107799           500.000                               1.060.000               18.000.000
39868157799           500.000                               1.060.000               18.000.000
40961124124           500.000                               1.060.000               18.000.000
41961132132           500.000                               1.060.000               18.000.000
42961143143           500.000                               1.060.000               18.000.000
43961149149           500.000                               1.060.000               18.000.000
44961306306           500.000                               1.060.000               18.000.000
45961314314           500.000                               1.060.000               18.000.000
46961317317           500.000                               1.060.000               18.000.000
47961324324           500.000                               1.060.000               18.000.000
48961325325           500.000                               1.060.000               18.000.000
49961327327           500.000                               1.060.000               18.000.000
50961340340           500.000                               1.060.000               18.000.000
51961341341           500.000                               1.060.000               18.000.000
52961342342           500.000                               1.060.000               18.000.000
53961349349           500.000                               1.060.000               18.000.000
54961354354           500.000                               1.060.000               18.000.000
55961364364           500.000                               1.060.000               18.000.000
56961555544           500.000                               1.060.000               18.000.000
57961888844           500.000                               1.060.000               18.000.000
58968880077           500.000                               1.060.000               18.000.000
59975008822           500.000                               1.060.000               18.000.000
60981666644           500.000                               1.060.000               18.000.000
61985226600           500.000                               1.060.000               18.000.000
62961037666           450.000                                  960.000               16.200.000
63961057666           450.000                                  960.000               16.200.000
64961924666           450.000                                  960.000               16.200.000
65961949666           450.000                                  960.000               16.200.000
66962568468           450.000                                  960.000               16.200.000
67965568068           450.000                                  960.000               16.200.000
68969768468           450.000                                  960.000               16.200.000
69971120666           450.000                                  960.000               16.200.000
70971845666           450.000                                  960.000               16.200.000
71868033579           400.000                                  860.000               14.400.000
72868043579           400.000                                  860.000               14.400.000
73868063579           400.000                                  860.000               14.400.000
74868143579           400.000                                  860.000               14.400.000
75868183579           400.000                                  860.000               14.400.000
76868263579           400.000                                  860.000               14.400.000
77868503579           400.000                                  860.000               14.400.000
78868543579           400.000                                  860.000               14.400.000
79868573579           400.000                                  860.000               14.400.000
80868593579           400.000                                  860.000               14.400.000
81868603579           400.000                                  860.000               14.400.000
82868643579           400.000                                  860.000               14.400.000
83962754777           400.000                                  860.000               14.400.000
84963402777           400.000                                  860.000               14.400.000
85964895777           400.000                                  860.000               14.400.000
86966283777           400.000                                  860.000               14.400.000
87969710777           400.000                                  860.000               14.400.000
88973290777           400.000                                  860.000               14.400.000
89976153555           400.000                                  860.000               14.400.000
90976169555           400.000                                  860.000               14.400.000
91979504777           400.000                                  860.000               14.400.000
92981061777           400.000                                  860.000               14.400.000
93981450555           400.000                                  860.000               14.400.000
94981538555           400.000                                  860.000               14.400.000
95981740555           400.000                                  860.000               14.400.000
96981748555           400.000                                  860.000               14.400.000
97981837555           400.000                                  860.000               14.400.000
98981920555           400.000                                  860.000               14.400.000
99961105577           300.000                                  660.000               10.800.000
100961356060           300.000                                  660.000               10.800.000
101962517333           300.000                                  660.000               10.800.000
102962758833           300.000                                  660.000               10.800.000
103963383300           300.000                                  660.000               10.800.000
104966329333           300.000                                  660.000               10.800.000
105967932020           300.000                                  660.000               10.800.000
106969760333           300.000                                  660.000               10.800.000
107974630123           300.000                                  660.000               10.800.000
108975309333           300.000                                  660.000               10.800.000
109975744141           300.000                                  660.000               10.800.000
110977430123           300.000                                  660.000               10.800.000
111979037333           300.000                                  660.000               10.800.000
112981008004           300.000                                  660.000               10.800.000
113981071357           300.000                                  660.000               10.800.000
114981421357           300.000                                  660.000               10.800.000
115981531357           300.000                                  660.000               10.800.000
116981997991           300.000                                  660.000               10.800.000

Số đẹp loại 2: ( Thời gian cam kết 1 năm)

SỐ ĐẸP SỐ ĐẸP SỐ ĐẸP SỐ ĐẸP
961286139961286187974846199967012788
961286140967752639965520639968264788
961286141964613099964611958982635768
961286142964657439987146268984935168
961286143964843799984518448965816388
961286144964892009971239688966954368
9612861459621965791637918418969735388
961286146962427039961293488976569488
961286147972495139981429068976479088
961286148984253439983142768972619788
961286149984218379971329088989820488
961286150977826399972046988961638298
961286151971632179966190388986534588
961286152981104379973911588983328448
961286153967714839961725068978000407
961286154967537479981230978962037007
961286155964506439966210188965077337
961286156964462639977176068962747667
961286157966253099963947068961287117
961286158966289199979745068963967887
961286159987534099979745988965817447
9612861609771060991689808578976310667
961286161971075299966726488982270467
9612861629712891199845210681645895937
9612861639711641999875410681637203087
961286164965890699974059768963210297
961286165964033239983951088981845486
961286166964013279971408088981554686
961286167963774639968598448964832086
961286168963952079972812768976055526
961286169968584299969821958964351086
961286170972780739984089468975021386
961286171975283089971023288965491586
961286172977078239981720488969112006
961286173965444539965372068979404186
9612861749720805699612851881655680906
961286175982620479961352388973367286
961286176975238399961362768971846786
961286177989342739981583188971826386
961286178989790139964615068967518786
961286179985832799971547688988904586
961286180989430179971630488965951586
961286181986340039971680488968281066
961286182983329499981018448989870186
961286183989757439967641768963908186
961286184967792739967521978962969086
961286185966708339967564068963255546
9612861869696754799661482281637089256
961286187973926499975690288964692016
967323766975270175977555053985944186
982536786979230705961213223969953486
961295086981861975981383993969023086
961123086961375115981373553968134886
971879386981918345966762123982544786
971160776961315885973296123983361956
967258186981150495967315123961079086
963926776964071985969456743967260486
968377756978190405963863993976517986
988045486984275995968250863963041171
965834086989555904968150383972091001
9697945861642752444975822003976041081
9614352869819219641626044243984271221
961506786974481964964213773964300711
981318766963811154962662003966200781
9677189861637916754983822112965881001
964649986975924884981512662972371001
974592866977314554963300582981570880
9723960869849524441637672652962988853
9844447969654749941643865222966523003
97881218696314488416438642221636729063
972874986164275044416379332021637841953
986540186965180234961312442981260583
971840486966344114968511962981060973
964295386966160474965170962967203883
9644167769623001649625019721644512953
973926586985416234988130792967162123
986992016971130884967399932966190801
977815086967284004983922002968391001
986524486978134224971462112965050601
986148086981924224968220582981461771
982002486961066604989555712974762014
971098286981552004967852001984561954
9713369969639041149649216611642753444
9712557869686019541665155691966034774
971155086969154224968561771963955986
971154086967040176967033986